IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

ESET hledá v Česku vizionáře 21. století

ESET Heroes of Progress 2022

Společnost ESET oznámila spuštění nové globální iniciativy „Heroes of Progress“. V jejím rámci hledá osobnosti, které přispívají k pokroku v různých odvětvích, kde hrají důležitou roli technologie. Iniciativa vychází z přesvědčení, že za všemi formami pokroku stojí tým geniálních, často nekonvenčních tvůrců, kteří posouvají společnost kupředu. Společnost ESET se rozhodla hrdiny pokroku najít a tyto často neznámé nebo nedoceněné osobnosti ocenit a představit široké veřejnosti.

Nominace jsou otevřené pro lidi z celého světa a osobnosti se mohou veřejně přihlásit na webových stránkách projektu Heroes of Progress. Uzávěrka přihlášek je 26. června 2022. Přihlášky musí obsahovat shrnutí v rozsahu 300 slov o tom, čím nominovaní dokázali prorazit ve svém oboru za přispění technologií. Může se jednat například o objev, přijetí nebo vylepšení technologie, která přispívá k rozvoji vybraného odvětví, komunity nebo komunit. Dalšími podmínkami jsou aktivní účast na těchto projektech, věk alespoň 18 let a práce alespoň v jednom z předem vybraných odvětví.

15 vybraných odvětví, ve kterých musí kandidáti pracovat či jinak aktivně působit:

 1. Umění a tvůrčí činnost
 2. Obchod
 3. Digitální zabezpečení
 4. Vzdělávání
 5. Energie a udržitelnost
 6. Finanční služby
 7. Potravinářství a zemědělství
 8. Zdravotnictví a biologie
 9. Logistický průmysl
 10. Výroba
 11. Výzkum a vývoj
 12. Věda
 13. Sport
 14. Chytrá města, IoT a IT průmysl
 15. Doprava a cestovní ruch

 

Konečný seznam Hrdinů pokroku vybere odborná porota pod vedením globálního obchodního ředitele společnosti ESET Ignacia Sbampata. Porota po zhodnocení všech přihlášek představí v září 2022 seznam vizionářů a vizionářek, kteří mění svět. Osobnosti a jejich práce a projekty budou představeny v médiích i na stránkách a sociálních sítích společnosti ESET.

„Když si představíme, co by ztráta kreativních myslitelů minulosti znamenala pro dnešní technologie, je zřejmé, proč je třeba jejich úsilí ocenit. Proto ESET klade zvláštní důraz na podporu vědy, vzdělávání, výzkumu a technologií. Jsme nadšeni, že můžeme začít hledat skutečné hrdiny, abychom mohli oslavit jejich úžasné úspěchy po celém světě a ocenit jejich progresivní myšlenky, které pomáhají dělat naši planetu lepším místem,“ říká Ignacio Sbampato, Chief Business Officer společnosti ESET.

Technologie pomáhají měnit svět k lepšímu. ESET je tady, aby je chránil

Iniciativa Heroes of Progress vychází z nové brandové propozice společnosti ESET „Progress. Protected.“, která odkazuje na poslání společnosti chránit technologický pokrok. Nový návrh byl inspirován myšlenkou, že ačkoli hlavní hnací silou pokroku lidstva zůstávají lidské myšlenky, pokrok se rozvíjí díky naší vzájemné propojenosti, kterou zajišťují technologie. Ochrana technologií je proto klíčovým faktorem pokroku. Lidský a technologický pokrok je dnes zranitelnější vůči útokům než kdykoli předtím a společnost ESET je připravena podílet se na ochraně inovací poskytováním nejmodernějších bezpečnostních řešení a služeb.

TZ