IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 3-2024 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Jonsbo představuje T6 ITX case v kovu a dřevě s ořechovým madlem

Výrobce PC skříní Jonsbo, známý svými SFF skříněmi a láskou ke skříním s madly, představuje T6 ITX skříně ve stříbrné [přečíst]

Konference Sales Management 2024 přinesla inovativní pohledy na budoucnost prodeje a strategické řízení prodejních týmů

Konference Sales Management 2024, pořádaná společností Blue Events, přilákala bezmála 200 účastníků z různých oblastí obchodu. Konference byla věnována aktuálním [přečíst]

Filmová série Tiché místo se dočká herní adaptace

Filmový hit Tiché místo, který diváky zavedl do postapokalyptického světa plného mimozemských bytostí s vyvinutým sluchem, se dočká své videoherní [přečíst]

Meta nabízí záruku vrácení peněz pro ověřené předplatitele

Meta Verified uživatelům umožňuje zakoupit si modrou ikonku symbolizující ověřený účet, spolu se zlepšenou podporou a dalšími funkcemi, za 14,99 [přečíst]

Biometrický systém ZKTeco je zranitelný vůči 24 kritickým bezpečnostním chybám

Analýza hybridního biometrického přístupového systému od čínského výrobce ZKTeco odhalila dvě desítky bezpečnostních chyb, které by útočníci mohli využít k [přečíst]

Čína oznamuje investiční balíček ve výši 47,5 miliardy dolarů pro domácí čipový průmysl

Čína založila třetí státem podporovaný fond na podporu svého domácího polovodičového průmyslu. Celkem 344 miliard jüanů (47,5 miliardy dolarů) představuje [přečíst]

Visa vydala 10 miliard tokenů

Úsilí společnosti Visa v oblasti tokenizace přináší ovoce poté, co 4. června 2024 na Money 20/20 Europe oznámila, že globální [přečíst]

Mavenir spouští „AI co-pilota“ pro operace CSP

Poskytovatel síťové infrastruktury Mavenir ve spolupráci s Nvidia a Amazon Web Services vyvinul umělou inteligenci „operations co-pilot“, která podle něj [přečíst]

Xbox odhaluje Game Pass hry na druhou polovinu června

Populární předplatné Xbox Game Pass se každý měsíc rozšíří o mnoho zajímavých titulů. Nyní Xbox láká na hry, které dorazí [přečíst]

Google dokončil rozšíření svého datového centra a cloudové oblasti v Singapuru

Společnost uvádí, že nyní investovala celkem 5 miliard dolarů do digitální infrastruktury v Singapuru, což je solidní nárůst z původních [přečíst]

YouTube zpřístupňuje hry v aplikaci více uživatelům

Po osmi měsících testování  vybranými uživateli, YouTube nyní spustil svou novou nabídku her „Playables“ pro více uživatelů v USA, Velké [přečíst]

Tým Mailkitu posiluje Josephine Skinner

Česká společnost Mailkit, která se specializuje na e-mail marketing, má novou specialistku na doručitelnost. Josephine Skinner přichází z amerického Mailchimpu, [přečíst]

Nabíjecí centrum pro elektromobily pomůže dekarbonizovat logistické centrum ve Valencii

MercaValencia spolupracuje s firmou PragmaCharge, která se zabývá nákladní dopravou v oblasti e-truckingu jako služby, na dekarbonizaci těžké silniční přepravy [přečíst]

Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze se stane Václav Masopust

K 1. červenci 2024 byl jmenován plukovník a neurochirurg Václav Masopust novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice [přečíst]

Nová útočná technika „Sleepy Pickle“ cílí na modely strojového učení

Bezpečnostní rizika, která představuje formát Pickle, se opět dostala do popředí s objevem nové „techniky využití modelu hybridního strojového učení [přečíst]

Hongkongský regulátor přiděluje další pásma pro služby 5G

Hongkongský Úřad pro komunikace (OFCA) zveřejnil výsledky druhého kola výběrového řízení přidělování frekvencí v pásmech 26 GHz a 28 GHz. [přečíst]

Uživatelé Shiba Inu mohou nyní platit za objednávky jídla pomocí SHIB

Populární špičkové web3 tržiště pro objednávání a rozvoz jídla DevourGO nyní přijímá Shiba Inu (SHIB) jako platební metodu. Společnost to [přečíst]

„Ne pro firmy, ne pro stát“ – pět věcí, které byste měli vědět o Evropském paktu o umělé inteligenci

Nový pakt o umělé inteligenci (AI Act) stanoví společný regulační a právní rámec pro vývoj a aplikaci AI v Evropské [přečíst]

Severokorejští hackeři se zaměřují na brazilský fintech pomocí sofistikované phishingové taktiky

Aktéři hrozeb spojení se Severní Koreou představují jednu třetinu všech phishingových aktivit zaměřených na Brazílii od roku 2020, protože země [přečíst]

Ripple a Archax se spojily pro tokenizaci pomocí XRPL

Ripple a Archax rozšířily svou stávající spolupráci, která by měla v nadcházejícím roce přinést tokenizovaná reálná aktiva (RWA) v hodnotě [přečíst]

„Ne pro firmy, ne pro stát“ – pět věcí, které byste měli vědět o Evropském paktu o umělé inteligenci

Nový pakt o umělé inteligenci (AI Act) stanoví společný regulační a právní rámec pro vývoj a aplikaci AI v Evropské [přečíst]

Microsoft Flight Simulator 2024 se spustí v listopadu s rozšířenými kariérními možnostmi

Microsoft Flight Simulator 2024, nejnovější přírůstek do oblíbené série leteckých simulátorů, bude oficiálně uveden 19. listopadu na platformách Xbox Series [přečíst]

Společnosti SaskTel a Samsung otevřely 5G laboratoř v Kanadě

Společnost SaskTel oznámila, že nová laboratoř 5G bude poháněna technologií poskytnutou společností Samsung. Kanadský operátor SaskTel, Samsung Canada a Innovation [přečíst]

Novým generálním ředitelem Innomotics je Roman Valný

Společnost Innomotics vyvíjí a vyrábí ucelené portfolio nízkonapěťových a vysokonapěťových motorů, generátorů, převodových motorů, měničů pro střední napětí a vřeten. [přečíst]

Novým trendům v bydlení dominují zahrady a sdílené parky

Jedním z nejvýraznějších trendů v bydlení je pro rok 2024 posun k přírodě. Architektuře dominují organické tvary a propojení moderního [přečíst]

Dovolenou si Češi vzít nenechají

Počty Čechů, kteří vyrážejí na dovolenou do zahraničí, překonaly už loni předcovidová čísla. A jak napovídají prodeje zájezdů od cestovních [přečíst]

HP oceňuje špičkové servisní partnery v České republice

HP Inc. Česká republika ocenila své servisní partnery v rámci prvního ročníku Customer Service Excellence 2024. Ohodnotila tak vysokou kvalitu [přečíst]

Čtvrtina českých řidičů při řízení čte SMS nebo sleduje sociální sítě

Nevěnování se řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla. Od ledna 2024 lze za držení telefonu [přečíst]

Kryptotrhy: Vzrostla tržní kapitalizace i hodnota všech top deseti kryptoměn

Podle měsíčního reportu Binance se v květnu celková tržní kapitalizace zvýšila o 8,6 %. Tento nárůst byl primárně poháněn pozitivním [přečíst]

Společnost Haier se již šestý rok po sobě stala vedoucí značkou ekosystému internetu věcí

Společnost Haier, nejúspěšnější společnost v oblasti domácích spotřebičů, se opět jako jediná značka z ekosystému internetu věcí (IoT) umístila na [přečíst]

Arrow Electronics podepisuje se společností Broadcom novou distribuční smlouvu na VMware pro region Evropy

Společnost Arrow Electronics podepsala novou distribuční smlouvu se společností Broadcom, která se týká řešení VMware a zahrnuje dvacet evropských zemí. [přečíst]

Projekt Martoc vyvíjí podmořský dron pro monitorování a kontrolu kabelů

Nový projekt vytvoří podmořský dron pro monitorování a kontrolu podmořských kabelů. Projekt Martoc se skládá ze 4 společností a institutů: [přečíst]

Microsoft otevírá první cloudovou oblast ve Španělsku

Microsoft otevřel svou první cloudovou oblast ve Španělsku. Datová centra se nacházejí v madridském regionu, odkud bude Microsoft poskytovat služby [přečíst]

Kanadská firma plánuje u Chvaletic těžbu manganu

Velvyslankyně Kanady v České republice Emily McLaughlin jednala při své návštěvě regionu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Jedním z [přečíst]

Fable ukázal nový trailer, dorazí v roce 2025

Playground Games oznámili návrat hry Fable v příštím roce. Nový trailer, představený na Xbox Games Showcase, ukazuje hrdinku v akci [přečíst]

DIGIMEDIA 2024: iVysílání ČT jen pro plátce, AI čekají právní bitvy o obsah a Impuls chystá až tři nové digitální stanice

Bezplatné sledování pořadů i lineárního vysílání České televize prostřednictvím internetové platformy iVysílání i pro diváky, kteří neplatí televizní poplatek, by [přečíst]

Vodafone Spain plánuje, že 5G pokrytí dosáhne 82 % populace do konce roku 2024

Vodafone Spain nedávno získala společnost Zegona Communications a očekává, že její 5G síť dosáhne pokrytí 82 % španělské populace do [přečíst]

ATC rozšiřuje spolupráci s HPE

Společnost AT Computers rozšiřuje spolupráci s HPE v rámci poskytování služeb českým partnerům. Kromě osvědčené nabídky formou předpřipravených službových balíčků HPE Service [přečíst]

Na Xbox Games Showcase byl odhalen první pohled na gameplay remaku Metal Gear Solid 3

Xbox Showcase 2024 přinesl očekávanou premiéru gameplaye remaku legendární hry Metal Gear Solid 3, nyní přejmenované na Metal Gear Solid [přečíst]

Starfield rozšiřuje horizonty s novou expanzí Shattered Space

Hráči Starfield se mohou těšit na velkou expanzi s názvem Shattered Space, která je zavede do konfliktu s tajemnou organizací [přečíst]

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny posouvá ochranu stromů na lepší úroveň

Od roku 2019 pracuje Arnika v legislativní skupině MŽP k zefektivnění legislativní ochrany dřevin, Umožnilo nám to podílet se na formulaci [přečíst]

Dostupnost nových léků se zlepšuje, ale …

Českým pacientům je alespoň částečně dostupných 104 léků z celkového počtu 167 nově schválených přípravků v uplynulých čtyřech letech, jež [přečíst]

Záchranáři se dočkají nové audiovizuální techniky

Moderní školicí nástroje pomůžou profesionálům zefektivnit jejich práci, záchranné složky Pardubického kraje budou trénovat v novém prostředí. O zkušenosti z [přečíst]

V krajském kole soutěže Haxagon bodovali žáci českolipské průmyslovky

Vítěze krajského kola zná soutěž středních škol v IT a kybernetické bezpečnosti Haxagon Skirmish Czech Republic. Třem nejlepším řešitelům předal [přečíst]

Acronis rozšiřuje nabídku zabezpečení nad rámec EDR o nové řešení Extended Detection and Response (XDR)

Acronis představuje Acronis XDR, nejnovější přírůstek do portfolia řešení kybernetické bezpečnosti. Řešení Acronis XDR, které se snadno nasazuje, spravuje a [přečíst]

5G dosáhne 55 % mobilních připojení v Latinské Americe do roku 2030

Podle zprávy GSMA bude do roku 2025 technologie 5G tvořit 14 % celkových mobilních připojení v regionu. Podle nedávné zprávy [přečíst]

Dragon Age: The Veilguard ukázal první trailer a představil své postavy

Nová hra ze série Dragon Age, dříve známá jako Dreadwolf, přichází s prvním trailerem, který představuje nové společníky. Dragon Age: [přečíst]

Rozhovor s Janem Kolouchem z CESNETu o kybernetické bezpečnosti

Na konferenci KKDS Olomouc 2024 jsme se zeptali Jana Koloucha, odborníka na kybernetickou bezpečnost ze sdružení CESNET, jak vidí aktuální [přečíst]

Nový Doom: The Dark Ages se představuje

Nejnovější přírůstek do série Doom, Doom: The Dark Ages, byl odhalen během Xbox Games Showcase a přenese hráče do prostředí [přečíst]

Prestižní technologická konference WebExpo opět zaplnila Palác Lucerna.

V sálech pražské Lucerny vystoupilo 91 mezinárodních špičkových expertů ze světa technologií. Kromě přednášek, praktických workshopů, diskuzí a konzultací s [přečíst]