IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

ESET představuje novou propozici značky Progress. Protected.

ESET Progress. Protected.

Společnost ESET představuje novou propozici značky Progress. Protected. Hlavní myšlenkou změny je snaha zdůraznit skutečnost, že technologie dnes potřebují ochranu nejen samy o sobě, ale také kvůli tomu, že poskytují důležitá propojení a umožňují tak společenský a technologický pokrok. Ústřední sdělení nové značky tak zní: Technologie pomáhají měnit svět k lepšímu. ESET je tady, aby je chránil. Tvářemi nové globální kampaně na podporu této změny jsou přední osobnosti z oblasti vědy a vzdělávání, které společnost v průběhu roku 2022 postupně představí veřejnosti v plně integrované kampani prostřednictvím digitální, video, tiskové i venkovní reklamy.

Společnost ESET v Česku představuje novou podobu své značky se sloganem „Progress. Protected.“ Změna a nová podoba značky je inspirována uvědoměním, že ačkoli síla lidských myšlenek zůstává hlavním katalyzátorem dnešního pokroku ve světě, jsou to především technologie, které k rozvoji pokroku přispívají. A právě technologie je třeba účinně chránit, protože jsou více než kdy dřív zranitelnější vůči útokům. Společnost ESET se tak prostřednictvím nové podoby své značky představuje jako výrobce předního bezpečnostního softwaru a služeb, které poskytují ochranu pokračujícímu společenskému i technologickému pokroku.

Společnost tím tak opouští svou identitu spojenou se sloganem „Enjoy Safer Technology“, kterou používala posledních osm let. Novou podobou značky pak potvrzuje směrování ke komplexnímu uchopení digitální bezpečnosti, tedy že k zabezpečení celého vzájemně propojeného světa je třeba poskytnout nejen ochranu samotných chytrých zařízení a technologií, ale nezapomínat také na vzájemná propojení, která technologie spolu a mezi sebou tvoří.

„Svět jde stále kupředu rychlým tempem. Když byla společnost ESET založena, byl internet v plenkách. Nyní jsou technologie součástí všeho, co děláme, a jsou klíčové pro další rozvoj naší společnosti,“ vysvětluje Richard Marko, generální ředitel společnosti ESET. „Většinu času dělají technologie přesně to, co mají, ale abychom zajistili další pokrok v digitálním věku, potřebujeme někoho, kdo se bude ptát, co se děje na pozadí. Věřím, že to je důležitý úkol pro naši společnost, protože chránit technologie znamená chránit pokrok jako takový.“

Nová propozice značky Progress. Protected. reaguje na změny ve světě

ESET představuje novou propozici značky Progress. Protected. ve čtyřech filmech, které natočil dokumentarista Hubert Davis, nominant cen Akademie filmového umění a věd, Oscar. V nich lídři z oblasti vědy, vzdělávání, inovací a výzkumu vesmíru diskutují o pokroku, každý ze svého odborného pohledu. Myšlenky těchto osobností jsou doplněny působivými ilustracemi, které na míru vytvořili čtyři přední světoví umělci John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall a Bruno Mangyoku, a to pro potřeby všech reklamních kanálů, v rámci kterých bude změna komunikována.

„Hlavním sdělením, které ESET v rámci České republiky dnes představuje, je: Technologie pomáhají měnit svět k lepšímu. ESET je tady, aby je chránil,“ říká Jaroslav Fabián, marketingový ředitel české pobočky společnosti ESET. „Naše nová komunikace značky vychází z posunu, který naše společnost zažívá. Rozšiřujeme naši nabídku, abychom lépe reagovali na různé potřeby našich zákazníků z řad domácností i firem. S Progress. Protected. přecházíme na souhrnný, smysluplný a odvážný globální rámec, který nás bude inspirovat i v nadcházejících letech,“ shrnuje změnu Jaroslav Fabián.

Hlavními tvářemi nové značky Progress. Protected. jsou astronaut, inženýr a pilot Chris Hadfield, kulturní antropoložka, doktorka Mimi Ito, mořská bioložka a expertka na oceánskou legislativu, doktorka Ayana Elizabeth Johnson a publicista a expert na inovace Steven Johnson. Všechny čtyři osobnosti vybrala společnost ESET pro jejich myšlenky a pohled na to, co znamená technologický a společenský progres.

ESET v ČR představí kampaň s tvářemi světové vědy a inovací

Nová propozice značky bude podpořena plně integrovanou kampaní, která bude realizována v průběhu roku 2022 a pokryje všechny segmenty reklamy. Prostřednictvím digitální, video, tiskové a OOH (out of home) reklamy se ESET zaměří na význam pokroku v oblasti technologií, a to společně s řadou fascinujících osobností z různých oblastí, které poskytnou své vlastní inspirativní postřehy o tom, co pro ně pokrok v oblasti technologií znamená a jak pomáhá měnit svět k lepšímu.

„V rámci právě zahájené kampaně se snažíme oslovit českou veřejnost všemi media typy. Kromě změny pozice je patrný také odlišný vizuální styl, který vynikne zejména v tištěných médiích a OOH plochách. Věříme, že společně s dalšími komunikačními kanály se nám podaří maximálně oslovit veřejnost, která nám bude naslouchat,“ říká Šárka Píšová, Marcom manažerka společnosti ESET.

TZ