IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Vzdělání – klíčový pilíř kybernetické a informační bezpečnosti

cyber security averianews

ČIMIB… tak takto se jmenovala přednáška Aleše Špidly, která byla součástí Národního informačního semináře ECDL 2019. Semináře s perfektní organizací a skvělým místem konání (a to nejen pro příjemnou klimatizovanou teplotu v jinak rozpálené Praze). Místo konání bylo příznačné, a sice prostory Českého institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky (CIIRC). Pořadatelství se ujala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) s pomocí firmy CertiCon a.s.

Ale vraťme se na začátek článku. Co se ale vlastně skrývá pod zkratkou ECDL. European Certification of Digital Literacy (dříve European Computer Driving License) již 20 let znamená mnoho, znamená zaručenou úroveň znalostí od základů počítačové gramotnosti, přes ovládání nejrůznějších aplikací, systémů až po kybernetickou a informační bezpečnost. Unikátní vzdělávací koncept se zaručenou kvalitou v tomto oboru asi nemá obdoby. Jasně definované Sylaby, certifikované učebny, certifikovaní školitelé a certifikovaní testeři – to vše dohromady vystavělo konstrukci s pevnými základy, na kterých se podařilo vybudovat koncept, který je schopen garantovat kvalitu znalostí u těch, kteří úspěšně absolvují vzdělávání i testy. Projekt sice vzniknul jako evropský, avšak díky své důvěryhodnosti se rozšířil i za hranice Evropy a proto je na místě rebrand na mimo Evropu už zažitý název International Certification of Digital Literacy (ICDL), tak jak to ve své přednášce na semináři mimo jiné vysvětlil Jiří Chábera – ředitel týmu ECDL a manažer ECDL Czech Republic. Koncept je to vskutku světový. Více informací naleznete na www.ecdl.cz.

Ale zpátky ke vzdělávání ve vztahu ke kybernetické a informační bezpečnosti. Bez vzdělání je v podstatě nemyslitelné ji zajistit. A je jedno, jestli je vzdělávání vyloženě a zjevně zaměřeno na bezpečnost anebo je bezpečné chování „vedlejším“ produktem vzdělávání, vedoucímu k perfektnímu ovládání aplikací. Ovládání aplikací jako aspekt bezpečnosti? Odvážné tvrzení? A co automobil, jezdit bezpečně také znamená znát možnosti a limity vozidla a umět je bezpečně využít pro bezpečný přesun z bodu A do bodu B. Znalost bezpečnostních předpisů zcela určitě nestačí. A stejně je tomu i v kybernetické a informační bezpečnosti. Neznalost ovládání aplikací vede k jednomu z nejnebezpečnějších chování uživatelů, a sice k folklóru. Uživatel neví jak v aplikaci dál a tak si vymyslí vlastní řešení. A na cestu do pekla je nakročeno. A i o tom byl zmíněný seminář. Byl však i o podpoře vzdělávání ze strany Digikoalice, kterou vyjádřil její předseda Ivan Pilný. Tajemník digikoalice pan Petr Naske na statistických údajích dokumentoval vazbu mezi používání digitálních technologií při výuce a úrovní vzdělanosti žáků a studentů. Milý byl vstup humanoidního robotka Peppera, kterého přivedl pan Michal Vavrečka, i když místy nebylo úplně zřetelné, kdo koho vlastně vede. A tento opravdu kvalitní obsah skvěle zastřešila paní profesorka Olga Štěpánková.

Závěr semináře je jednoznačný a logický, bez kvalitního vzdělávání v oblasti informačních technologií se moderní společnost neobejde. Základní hygienické návyky v tomto oboru jsou stejně důležité jako znalosti špičkových expertů. Koncept ECDL/ICDL je jednou z cest.