IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

V Brně bylo otevřeno první Junior Centrum Excelence pro kybernetickou bezpečnost v ČR

Na konci února tohoto roku došlo k významné a svého druhu v ČR ojedinělé události. SŠ IPF Čichnova slavnostně otevřela unikátní výukové pracoviště, Junior Centrum Excelence (JCE), zaměřené na výuku kybernetické bezpečnosti.

NSMCNa této specializované střední škole probíhá v pilotním ověření výuka kybernetické bezpečnosti již od roku 2017. Osnovu pro výuku koncipoval Network Security Monitoring Cluster (NSMC), který též SŠ IPF Čichnova v Brně a SPŠ Smíchovské v Praze pomáhal na MŠMT a NÚV výuku v pilotním ověřování prosadit.

Technologickým srdcem JCE je speciálně navržená laboratoř/polygon s oddělenou IT infrastrukturou, vybavená špičkovými technologiemi. Studenti se budou v rámci výuky KB s těmito technologiemi, postavenými na standardech (tak jako v reálném světě), nejen seznamovat, ale v rámci kyber bezpečnostních cvičení se také budou učit zvládat kybernetické útoky. Tím bude SŠ IPF Čichnova pomáhat plnit společenskou objednávku, zajistit pro pracovní trh chybějící a tolik poptávané středoškolské kyber bezpečnostní specialisty.

Unikátní laboratoř školy bude ale také sloužit ostatním středním školám v rámci Jihomoravského kraje. To je zcela v souladu s Koncepcí středoškolských Junior Center Excelence pro výuku informační bezpečnosti v ČR (viz https://www.nsmcluster.com/doc/_JCE_Koncepce.pdf), jejímž autorem je NSMC. Do výuky budou kromě vyškolených pedagogů SŠ IPF Čichnova zapojeni i odborníci z Masarykovy univerzity v Brně a z firem NSMC.

AxentaTato slova potvrzuje i Ing. Lukáš Přibyl, předseda NSMC a předseda představenstva kyber bezpečnostní společnosti AXENTA a.s., která se na projektu centra podílela dodávkou technologií pro log management a bezpečnostní monitoring: “NSMC působí nejen jako evangelizátor firemního vzdělávání v oblasti kyber bezpečnosti, ale aktivně pomáhá také v oblasti školského vzdělávání v tomto oboru. Vymyslet, vyrobit a nechat na MŠMT schválit osnovy výuky kyber bezpečnostního oboru na středních školách bylo nelehkým úkolem. Ale stavba JCE byla ještě větším úspěchem. Nyní mohou být jednak produkováni pro trh práce maturanti, kteří budou mít vynikající středoškolské vzdělání v tomto oboru, a jednak může být tento model zopakován ve všech krajích ČR. Doufám, že najdeme pochopení, stejně jako u vedení JMK!”.

SŠ IPF Čichnova je etalonem, první střední školou v ČR, která vyučuje KB podle NSMC osnovy a která aspiruje na to být vzorovým JCE podle NSMC Koncepce, říká Ing. Jiří Sedláček, ředitel NSMC a autor Koncepce. Velice si také ceníme spolupráce s akademickou sférou, především s Masarykovou univerzitou v Brně. Tato spolupráce se významně prohloubila díky našemu zapojení v  Cybersecurity Innovation Hub a Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost. Naším cílem je, aby v souladu s naší Koncepcí vzniklo v každém kraji obdobné JCE. Tím bude naplněn také požadavek Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na léta 2015 – 2020, zpracované NBÚ, která stanovila za cíl vychovávat občany ČR schopné fungovat v rozvinuté informační společnosti. Jedině tak bude zajištěna jak soběstačnost, tak i konkurenceschopnost ČR nejen v oblasti ICT, ale i v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, kde si také s přispěním města kybernetické bezpečnosti Brna držíme špičkovou světovou úroveň.

Dávid Kosť, Axenta a.s.

Peter Jankovský, Axenta a.s.

Lukáš Přibyl, Axenta a.s.

Jíří Sedláček, NSMC

 

 

Další články společnosti Axenta:

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 1.část

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 2. část

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 3. část

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 4.část

Jak se nenechat vydírat ransomwarem

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 5. část

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 6. část

Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 7. část