Orwell by se divil ?

China the all-seeing state

Podle nového čínského systému social creditu (CHINA’S SOCIAL CREDIT SYSTEM) budou důvěryhodní podnikatelé a jednotlivci odměňováni, zatímco ti, kteří se dopouštějí společenských nepřístojností, jako je podvod, šíření nepravdivých informací apod. budou mít ztížený přístup k celé řadě služeb.

ČIMIBSystém, který je v Číně budován cca 3 roky, kontroluje chování lidí a firem v celé řadě oblastí (viz přiložený obrázek). To se týká i takových prohřešků jako jízda s prošlou jízdenkou, kouření ve vlaku apod. Zaměstnavatelé, kteří se dopustili finančních přestupků, nezaplatili sociální pojištění apod. stejně jako lidé, kteří odmítají platit pokuty, budou rovněž čelit řadě omezení. Tyto kroky jsou v souladu s plánem čínského prezidenta na vybudování systému sociál creditu založeného na principu “jednou nedůvěryhodný, navždy omezený”.

To znamená, že čínská vláda s využitím informačních technologií posuzuje důvěryhodnost a loajalitu každého občana a firmy. Data pocházejí jak z vlastních účtů lidí, tak z jejich činnosti na sítích. Vláda získává úplný sociální profil, včetně umístění, přátel, zdravotních záznamů, pojištění, soukromých zpráv, finanční situace, hraní her, informací z inteligentních budov, preferovaných novin, historie nákupů, schůzek a dalšího chování. Nízké skóre může znamenat zákaz cestování, vyloučení ze školy (zde se uplatňuje skóre rodičů), změnu sociálního statusu atd. Naopak výhodou vysokého skóre je snadnější přístup k úvěrům a pracovním místům a priorita při byrokratické administrativě. Výška skóre má dokonce vliv na rychlost internetového připojení, přístup k sociálním sítím. Tento systém už nese svoje plody, v existenci black listů, na základě kterých milónům číňanů odepřeny nákupy letenek a podobně.

Firmy, které mají nízké skóre mohou mít omezený nebo plně znemožněný přístup k veřejným zakázkám, zvýšené daně, omezený přístup na trhy, omezenou státní podporu.

Čínské oficiální kruhy tento systém obhajují tím, že umožní lepší využití potenciálu trhu, lepší možnosti regulace a jeho větší rovnoprávnost. Nad tak obrovským množstvím informací, obsahujícím informace o chování zákazníků (občanů) a firem, lze zcela určitě provádět detailní analýzy a právě s ohledem na to množství, lze předpokládat i vysokou vypovídací hodnotu. To může mít vliv i na řízení výroby, přehled o potřebách v jednotlivých regionech. Na první pohled by se mohlo zdát, že systém Social credit má pozitivní dopady. Já osobně mám ovšem lehké mrazení s odkazem právě na pana Orwella a jeho román 1984, který napsal v roce 1949. Technologicky jsme ovšem mnohem dál, protože kontrolu nad tím vším přebírá umělá inteligence a co s tím udělá je otázkou zatím bez odpovědi. A jde opravdu jen o Čínu? Zlí jazykové tvrdí, že podobný systém byl testován i ve Velké Británii a v Německu. Tiše a plíživě. Ale to už je jiný příběh. No jo no, Orwell by se divil.

Ing. Aleš Špidla, prezident ČIMIB

Související články

Leave a Comment