IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Dvě pětiny českých firem byly v roce 2021 zasaženy kybernetickým útokem

Bleskový Eurobarometr 496

V roce 2021 se 28 % malých a středních podniků (SMB) v Evropské unii setkalo s alespoň jedním typem počítačové kriminality. České SMB podniky jsou na tom přitom oproti průměru sedmadvaceti zemí v Evropské unii poněkud hůře. Zkušenost s některým typem kybernetické kriminality mělo už 38 % z nich – nejhůře na tom jsou Portugalci (48 %) a nejlépe Švédové (15 %). I přesto se vedení českých organizací domnívá, že jejich zaměstnanci jsou o povědomí kyberkriminality dobře informováni. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometru, provedeného na konci loňského roku, kterého se zúčastnilo více než 12 800 malých a středních podniků z celé EU včetně 504 z ČR.

SMB podniky nejvíce znepokojují hackerské útoky (či pokusy o ně) na internetové bankovní účty (průměr EU 32 % vs. 39 % českých), následuje phishing, převzetí kontroly nad účtem nebo útoky, jejichž cílem je zcizení identity (průměr EU 31 % vs. 38 % českých) a třetím jsou viry, spyware nebo malware kromě ransomwaru (průměr EU 29 % vs. 34 % českých). Jak je patrné, v případě českých SMB firem jsou obavy vždy o něco větší.

„České firmy při výběru z osmi dostupných kybernetických nebezpečí, které je nejvíce znepokojují, vybrali ransomware až jako poslední. Rozhodně bychom jej ale neměli podceňovat. Data jsou totiž nezbytná k provozu firmy, a pokud nejsou, může nastat její kolaps,“ komentuje výsledky Martin Lohnert, specialista pro oblast kyberbezpečnosti v technologické společnosti Soitron.

Povědomí a školení o kyberkriminalitě

Na otázku, jaký měl dopad nejzávažnější případ na podnikání, 51 % českých organizací uvedlo, že to byla nutnost vyhradit si čas na řešení případů kyberkriminality (průměr zemí v EU je 35 %). Na druhém místě (31 %) figurují náklady na opravu či obnovu (průměr zemí v EU je 24 %) a třetí je to (23 %), že útok zabránil zaměstnancům provádět jejich každodenní práci (průměr zemí v EU je 20 %).

Co však organizace dělají proto, aby k útokům nedocházelo? Na otázku, do jaké míry jsou o kyberkriminalitě informováni zaměstnanci, respondenti průzkumu odpověděli, že velmi dobře je informováno 15 % zaměstnanců a docela dobře 47 %. Výsledky se blíží průměru zemí EU. Míra jistoty, že firmy dělají v případě školení zaměstnanců maximum, je zde vysoká. I přesto k útoků dochází velmi často a důvod je jasný. V posledních 12 měsících pouze 19 % SMB firem v EU uspořádaly pro zaměstnance nějaké školení či kampaň pro zlepšení informovanosti o rizicích kyberkriminality. V České republice toto udělalo dokonce pouze 15 % organizací.

Firmy incidenty často nehlásí

Výsledky průzkumu také zdůraznily to, že firmy incidenty o narušení, nebo již povedené útoky až na výjimky téměř nikam nehlásí (neudělalo to 68 % firem). Nejčastějším důvodem, který české podniky uvedly, proč nenahlásily incident, bylo to, že se touto záležitostí zabývaly interně. V EU přitom 52 % firem hlášení provede a nejčastěji tak policii (18 % všech událostí). Z českých firem tak učiní 11 % firem.

Při nahlášení kybernetického bezpečnostního incidentu jsou odborníci vládního týmu připraveni pomoci po technické stránce, včetně poskytnutí rad pro další preventivní opatření. Dojde-li ke zjištění, že některý z incidentů cílí na více subjektů, jsou připraveni koordinovat společný postup jeho řešení.

Edukace pomůže v boji

Pandemie poukázala na další výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mnoho malých a středních podniků muselo přijmout nová opatření, implementovat cloudové služby, modernizovat své internetové služby a umožnit zaměstnancům pracovat na dálku. A to jen proto, aby pandemii přežily a mohly pokračovat v podnikání.

TZ