IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Rozhovor: Je cloud opravdu bezpečný?

Arrow Forum 2022 konference rozhovor

11. října 2022 se v Cubex Centru Praha konala konference ARROW FORUM, jejímiž hlavními tématy byly kybernetická bezpečnost a cloud. Zeptali jsme se, jak je to vlastně s tou „kyberbezpečností a cloudem“. Na dotazy odpovídali Milan Bartek a Radek Čelůstka z Arrow ECS pro Českou a Slovenskou republiku.

Petr Smolník: V předchozím rozhovoru a také na konferenci se prolínaly otázky a témata o kybernetické bezpečnosti, ale také o cloudu. Jak je to tedy s tím cloudem? Je opravdu bezpečný?

Milan Bartek: Veškerými otázkami, které na konferenci zazněly, se prolínal cloud a kybernetická bezpečnost. A my se s nimi stále setkáváme nejenom u našich partnerů, ale i u zákazníků, kteří se s touto obavou potýkají v různých formách – jestli je pro ně cloud, cloud třetích stran, nebo jakýkoliv jiný cloud, bezpečný.

Nejenom Microsoft nebo Oracle, ale většina vendorů, kteří se na konferenci Arrow Forum prezentovali, hovořili o bezpečnosti. Kupodivu i firmy, které jako bezpečnostní na našem trhu nejsou obecně vnímané.

Arrow Forum konference prednaskaNěkdy mám pocit, že bezpečnost je spíše taková výmluva. Lidé nechtějí změny a cloud velkou změnou je, a tak hledají důvody, proč jej nezvolit. Důvody jsou v podstatě z naší zkušenosti dva: zaprvé je to drahé a druhým důvodem je právě obava z pohledu bezpečnosti.

My se snažíme jak partnerům, resellerům, tak i koncovým zákazníkům ukazovat, že tyto jejich obavy jsou liché, a přechod do cloudu je bezpečný. A nejenom přechod, ale i provozování IT v cloudu je bezpečné a není to drahé.

Na zabezpečení se můžeme dívat tak, že se budeme bránit proti nějakému útoku, a to je řekněme krok A, ale krok B je i to, že když mě někdo napadne, tak musím být připraven na to, že data mám na nějakém bezpečném místě ochráněná a také kvalitně zálohovaná, takže když už mě někdo napadne, budu schopen velice rychle z této zálohy obnovit provoz.

To, co se stalo u některých organizací v poslední době, kdy výpadky jejich služeb po kyberútoku byly dlouhotrvající, je důkazem, že tuto oblast zabezpečení, řekněme zálohování nebo disaster recovery, má klient ve své infrastruktuře jako slabé místo a měl by se na ni zaměřit a posílit ji. Na tuto oblast by měl z hlediska zabezpečení IT a IT strategie v rámci společnosti pohlížet ne pouze jako na nějakou ochranu před útokem, ale i na to, co se stane po útoku, až bude organizace nějakým způsobem napadena a bude muset následně obnovit provoz.

Petr Smolník: Množství společností na našem trhu má vždy otázku, kolik je vlastně bude ta „kyberbezpečnost stát a kolik do ní mají investovat“. I ty firmy, které mají nějak své systémy zabezpečené, se staly terčem útoku a byly pak paralyzovány z pohledu funkčnosti celé společnosti. Je zde rozdíl, jestli má firma infrastrukturu klasickou nebo cloudovou?

Radek Čelůstka: Bez ohledu na to, jestli se jedná o cloud nebo standardní infrastrukturu, je kyberbezpečnost ve společnostech víceúrovňový problém. První úrovní je, jak moc si dokážou IT lidé v dané firmě obhájit investice do oblasti zabezpečení. Další úrovní je samotná znalost technologií a čas na přípravu nasazení bezpečnostních technologií. A v neposlední řadě, jak si pravidelně prověřují svojí infrastrukturu, jak je odolná na známé i neznámé vektory útoků. Důležitým faktorem jsou také pravidelné, plánované investice do dalších rozšiřujících technologií. To je totiž přesně to, co jsem popsal v minulém rozhovoru. Jsou tady technologie, které se v čase vyvíjí, a já jim musím být schopen porozumět a pravidelně je doplňovat. Nejde jednoduše říci, investuji jednorázově a situace je vyřešena.

Oblasti znalostí technologií věnuje Arrow ECS ve svém edukačním středisku významný prostor a pozornost, nabízí certifikované i necertifikované školení a workshopy, aby správci technologie dokázali využívat na maximum a zároveň měli představu o možném rozvoji do budoucna.

Milan Bartek: Jedna z věcí je technologie a znalost těchto lidí, a druhou je nastavení nějakých vnitřních procesů, pravidel a strategie, kterou se firma ubírá. Všichni naši partneři jsou schopni kvalifikovaně pomoci takovým společnostem, které potřebují pomoci v oblasti nastavení a také provozování bezpečné infrastruktury. Je tady spíše otázka, zda jsou tyto organizace schopny a ochotny za takové služby zaplatit.

To je v podstatě jako s pojištěním. Také na našich silnicích jezdí některé automobily bez pojištění a ti, kterým se ještě nestala žádná nehoda, si říkají, že se jim nemůže nic stát. Ale pouze do první autohavárie.

Většina lidí v Česku si pořídí svůj první zámek na kolo, až když jim to kolo někdo ukradne.

Radek Čelůstka: Dostupnost kvalifikovaných lidí na trhu – stále více rezonující téma. U koncových zákazníků, ale zároveň i u našich partnerů. Nejen v ČR, ale celosvětově chybí kvalifikovaní IT odborníci. A tak je běžné, že velmi málo firem má adekvátní IT tým, který by potřebovaly k provozování svojí infrastruktury. Z naší zkušenosti vidíme, že jeden administrátor má velmi široké portfolio služeb v rámci organizace – od zabezpečení desktopů, výměny cartridge v tiskárně, aktualizace serverů a celou řadu dalších pracovních povinností.

V dnešním světě platí, IT bezpečnost je samostatná disciplína, která potřebuje specializaci. A pokud tuto specializaci ve firmě nemáte, tak nejste vlastně schopen připravit sebelepší bezpečnostní systémy na kybernetický útok, natož reagovat na stresovou situaci, kdy je organizace pod útokem.

Milan Bartek: Ano, IT odborníci na trhu chybí, a hned tak se to nezmění. Proto je směr poskytování IT jako služby aktuálním celosvětovým trendem. Ale dnes je již nutností začít ve větší míře používat cloudové služby i proto, že IT lidé u koncových zákazníků opravdu nemohou být specialisté na všechno.

Arrow Electronics logoTakže pokud si firmy na trhu najdou nějakého „spolehlivého servis providera“, který má ve svém týmu odborníky, a může tak, hlavně díky znalosti a využívání nových cloudových technologií, poskytovat zabezpečení firem formou služby více klientům, může mít více firem kvalitnější ochranu, bez nutnosti mít mnoho vlastních IT specialistů.

V dnešní době vnímáme, že v cloudových technologiích a poskytování těchto služeb je stále větší potenciál. A díky sdílení sil mnoha IT odborníků je možnost zabezpečení pro firmy daleko větší, než když si budou svou IT infrastrukturu a její bezpečnost zajišťovat vlastními silami.

To, že je a bude cloud každým dnem větší součástí našeho běžného života, je neoddiskutovatelným faktem. Ale to, jak se postavíme k zabezpečení těchto technologií, závisí na každém z nás. My v Arrow ECS našim klientům, nebo skrze naše partnery, pomáháme jak pravidelnou edukací, tak i odbornou pomocí našich specialistů na kyberbezpečnost a cloud.

Arrow Forum 2022 Azure

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
security

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

ČÍST DÁLE »