IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Network Security Monitoring Cluster se stará nejen o problematiku GDPR

GDPR

AxentaNSMCO novinkách, souvisejících s činností Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), nás informoval Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva společnosti Axenta a. s.

Jaké novinky z oblasti bezpečnosti aktuálně NSM Cluster řeší? Jste připraveni poskytnout klientům služby z pohledu GDPR?

 NSMC má stále stejný program – přináší trhu informace o členech Clusteru, přináší členům informace z trhu a provádí edukaci a evangelizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. A zejména poslední bod je zajímavý i pro klienty v oblasti GDPR, protože NSMC na toto téma poskytuje školení. A školení je to opravdu pro všechny, protože jej umíme upravit dle individuálních požadavků, a to jak do hloubky probíraného tématu, tak i do širších souvislostí. Školení probíhá v turnusech, ale umíme jej i zopakovat u klienta v jeho prostředí.

V neposlední řadě připravil Cluster pro zákazníky celý balík služeb pro zajištění souladu s nařízením GDPR. Jedná se o analytické práce ohledně posouzení souladu, návrh nápravných opatření včetně harmonogramu implementace, následně implementace těchto nápravných opatření – a to i včetně procesů. Kruh uzavírají opět testy a analýzy, zda proces GDPR byl zaveden a zda byl zaveden správně. Tyto činnosti zastávají jednotlivé společnosti z Clusteru, tak, jaká je jejich specializace. Nejedná se tedy o nějaké „rychlokvašky“, které vznikly přes noc, ale o odborné firmy, které na poli bezpečnosti pracují již dlouhá léta. Každý si ručí za kus svého díla a dohromady tak tvoříme celek, který není žádnou garážovou firmou. Jednotliví zástupci potom tvoří forenzní vyšetřovací tým, který v případě incidentu pomůže tento incident vyšetřit a zpracovat do 72 hodin zprávou pro nadřízený kontrolní orgán. Chceme se tedy o naše zákazníky starat komplexně. Více informací máme na stránkách www.gdpr-info.cz.

Kam směřují kroky NSM Clusteru v této době, kdy je bezpečnost denní téma?

je majákem v rozbouřených vodách kybernetické bezpečnosti. Ale teď vážně – z hlediska platformy pro členy i zákazníky se snažíme všem přinášet aktuální informace, edukovat, školit, evangelizovat. Také se snažíme prosadit Technologickou platformu pro kybernetickou bezpečnost, kterou založily firmy z NSMC právě s podporou NSMC. Dále se NSMC podařil ojedinělý projekt – na dvou středních školách v České republice probíhá od září 2017 zkušební čtyřletá výuka kybernetické bezpečnosti podle osnov schválených na MŠMT. Po této zkušení době bude tento projekt vyhodnocen – a pokud vše půjde správně –, pak bude rozšířena tato výuka i na další střední školy v České republice. Získáme tak více odborníků na kybernetickou bezpečnost, s jejichž nedostatkem se potýkáme dnes a denně.

Jak je na tom cluster se směřováním byznysu mimo území České republiky? Máte nějaké aktivity i v tomto směru?

NSMC pořádá ve spolupráci s hospodářskou komorou, Ministerstvem zahraničí a agenturou Czech Invest obchodní a technologické mise do zahraničí. Poslední dvě proběhly v říjnu do Francie a v listopadu pak do Číny. Tyto mise byly členy hodnoceny velice pozitivně a příští rok na jaře budou provedeny následné kroky – čínští partneři přijedou do České republiky na další – již konkrétní – obchodní jednání.

Petr Smolník, šéfredaktor