IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

40 % firem bude bezpečnost outsourcovat, počet kyberútoků roste

cyber security averianews

Firmy posilují kybernetickou bezpečnost kvůli rostoucímu počtu kybernetických útoků. Data ukazují, že více než tři čtvrtiny (80 %) evropských firem postihl v posledních dvou letech alespoň jeden incident. Jako hlavní důvod byl uveden nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT bezpečnosti (15 %). Mezi dalšími opatřeními ke zvýšení kybernetické bezpečnosti je investice do outsourcingu, kterou plánuje 36 % firem, uvádí studie společnosti Kaspersky.

Kaspersky provedla tuto studii, aby získala názory odborníků na vliv lidského faktoru v kybernetické bezpečnosti. Průzkum shromáždil informace o interních zaměstnancích i externích subjektech a analyzoval úroveň a typy online zabezpečení, do kterých by bylo vhodné investovat.

V průzkumu 80 % respondentů uvedlo, že jejich firmy čelili kybernetickým bezpečnostním incidentům, z nichž 70 % bylo hodnoceno jako závažné. Hlavní příčiny byly nedostatek nástrojů pro detekci hrozeb (12 %) a nedostatečný počet kvalifikovaných interních pracovníků (15 %).

Respondenti také naznačili, že k řešení nedostatků by bylo vhodné zapojit více externích odborníků (23 %). Podle získaných dat plánuje 24 % organizací investovat do profesionálních služeb třetích stran, a 17 % chce spolupracovat s MSP/MSSP. Nejpravděpodobnější sektory pro investice do těchto služeb zahrnují kritickou infrastrukturu, energetiku a ropné a plynárenské společnosti.

Mnoho organizací rovněž plánuje investovat do automatizace svých procesů kybernetické bezpečnosti. Necelá polovina (41 %) podniků má konkrétní plány na nasazení softwaru pro automatickou správu kybernetické bezpečnosti v následujících 12 měsících, a 22 % o tomto tématu uvažuje. Studie zdůrazňuje, že moderní kybernetické hrozby vyžadují proaktivní přístup k zabezpečení a neustálé investice do vzdělávání a technologií.

Průzkum byl proveden v 19 zemích: Brazílie, Chile, Čína, Kolumbie, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Japonsko, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království a USA.

TZ/Kaspersky