Výstava a konference Future Forces Forum 2018

Future Forces Forum 2018

Ve dnech 15. až 19. října proběhla významná akce zaměřená na proexportní možnosti českého průmyslu, vědy a výzkumu v oblasti vojenské techniky a obrany. Součástí této obrovské akce byla zajímavá vystoupení prestižních účastníků, ale i prezentace možností jednotlivých výrobců.

Návštěvníci akce mohli vidět živé ukázky špičkových technologií, mezi které se samozřejmě dnes už počítá i bezpečnost kybernetická, neboť počet kybernetických útoků neustále roste a je třeba tento trend bedlivě sledovat a na špičkové úrovni se jím zabývat. I proto byla problematiky kybernetické bezpečnosti a kybernetické ochrany státu součástí Fóra, které se konalo v rámci celého projektu na výstavišti PVA v Letňanech.

FFFÚčastníci si zde mohli vyzkoušet a osahat vystavenou techniku, a součástí prezentací techniky byly i jednání na stáncích vystavovatelů. Všechny zúčastněné překvapil obrovský zájem nejen odborné veřejnosti, ale i běžných návštěvníků, kteří se přišli seznámit s novinkami, které jsou na trhu právě dostupné. A nebylo jich málo. Výstavu, jejíž význam stále roste, rovněž navštívily i oficiální ministerské delegace, bezpečnostní experti, a samozřejmě zastoupeni byli i výrobci obranné techniky prakticky z celého světa.

Zaměření celé akce je tak široké, že lze vyzdvihnout několik stěžejních oblastí, které zde byly v hojném počtu zastoupeny: nejnovější a budoucí vojenská technika, technologie a vybavení, robotika, UAV, logistika, obrana a ochrana, terénní medicína, integrované systémy nouzového řízení, vnitřní bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, kybernetická bezpečnost atd. Každý příchozí se tedy zcela jistě našel obor, který jej zaujal.

Obrazový doprovodný materiál mnohdy řekne více než jen slova. Proto přinášíme pár momentek z této vrcholné akce.

Související články

Leave a Comment