Výdaje na IT: kyberbezpečnost zůstává prioritou

Výdaje na IT

Podle nového reportu „Úprava investic: IT rozpočty ve světle měnících se priorit“ zůstává u firem kybernetická bezpečnost prioritní investicí. U malých a středních podniků stouply výdaje na IT bezpečnost z 23 % v roce 2019 na 26 % v roce 2020 a u velkých společností z 26 % na 29 %. Bezmála tři čtvrtiny organizací (71 %) také očekávají, že jejich rozpočet na kyberbezpečnost v příštích třech letech nadále poroste. To vše navzdory snižování celkových rozpočtů na IT v obou segmentech.

Vnější podmínky a události mohou přetransformovat firemní IT. V důsledku preventivních opatření spojených s vývojem koronaviru musely firmy upravit své plány tak, aby vyhovovaly měnícím se obchodním potřebám – od nouzové digitalizace po optimalizaci nákladů. Report založený na průzkumu mezi více než 5 000 odborníky v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, sleduje nejnovější trendy investic do IT v návaznosti na události tohoto roku.

Část IT rozpočtu vyhrazená na kyberbezpečnost již řadu let roste, a to navzdory tomu, že celkově IT rozpočty klesají – v minulém roce dosáhl u SMB firem 1,2 milionu dolarů a letos 1,1 milionu. U velkých firem je rozdíl ještě markantnější – 74,1 milionu v minulém roce, oproti letošním 54,3 milionu dolarů. Podle analytiků společnosti Gartner za toto snížení může globální pandemie.

Výsledkem zvýšených investic do IT bezpečnosti je dedikování 275 000 dolarů (zhruba 6,4 milionu Kč) do této oblasti u SMB a 14 milionů dolarů (326 milionů Kč) u velkých firem. Většina společností očekává, že tato čísla v příštích třech letech porostou v průměru o 11 % u velkých firem a o 12 % u SMB. 17 % věří, že rozpočty na IT bezpečnost zůstanou minimálně stejné jako v letošním roce.

Každá desátá (10 %) organizace ale uvedla, že svůj rozpočet na IT bezpečnost sníží. Zajímavé je, že jako hlavní důvod většina podniků uvedla „nařízení vrcholného managementu“, který nevidí v budoucnu smysl v investování tak vysokých sum do IT bezpečnosti (32 %).

Zdroj: Kaspersky

Napsat komentář