IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Veletrh it-sa 2019 domovem IT bezpečnosti

it-sa 2019 #averianews

Ve dnech 8. až 10. října 2019 proběhl v Norimberku 11. ročník mezinárodního veletrhu it-sa 2019, který každoročně přináší nejnovější myšleny a trendy z oblasti kybernetické bezpečnosti. it-sa je největším evropským veletrhem v oblasti IT bezpečnosti a jednou z nejdůležitějších platforem pro řešení v oblasti cloud computingu, kybernetického zabezpečení sítí a dat.

Norimberk je již od roku 2009 místem setkávání výkonných i bezpečnostních pracovníků oblasti průmyslu, služeb a správy, a stejně tak vývojářů a poskytovatelů produktů a služeb souvisejících s bezpečností IT a kybernetickou bezpečností. I letošní ročník ukázal rostoucí zájem o témata IT bezpečnosti, zúčastnilo se 753 vystavovatelů (698 v roce 2018) z 25 zemí a navštívilo 15 632 návštěvníků (14 290 v roce 2018) z řad odborné veřejnosti. Jen pro dokreslení, během posledních tří let se počet vystavovatelů zvýšit o více než 50 % a počet návštěvníků o 60 %. Navíc opět došlo k rozšíření výstavní plochy, kdy ke stávajícím halám 9, 10.0 a 10.1 přibyla hala 11.0. „Veletrh it-sa je pro všechny profesionály domovem IT bezpečnosti. Nárůst počtu vystavovatelů i návštěvníků a opětovné rozšíření výstavní plochy podtrhují význam it-sa jako přední mezinárodní platformy pro kybernetickou bezpečnost,“ říká Petra Wolf z manažerského týmu organizátora akce NürnbergMesse.

Frank Venjakob – ředitel veletrhu it-sa
Frank Venjakob – ředitel veletrhu it-sa

„Nárůst návštěvníků ze zahraničí byl dokonce o 20 % vyšší než nárůst návštěvníků z Německa. To jen potvrzuje jasný trend z minulých let, že se veletrh stává více mezinárodní. Spolu s německy mluvícími regiony poskytuje komplexní pokrytí velkého počtu dalších evropských zemí,“ dodává Frank Venjakob, ředitel NürnbergMesse.

I letos se představili samostatné národní pavilony, kde vedle Baskicka, Nizozemí a Rakouska byla, stejně jako loni zastoupena Česká republika. Ve společném stánku v hale 10.1 představili své produkty a řešení např. společnosti GreyCortex s.r.o., Novicom s.r.o., Digital Resources a.s., Privacy Experts s.r.o., ThreatMark s r.o. a CzechTrade. Samostatnou expozici pak měla společnost Flowmon Networks a.s. Důležitost it-sa pro přeshraniční spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti zdůraznila také „německo-nizozemská snídaně IT Security“ pořádaná německou asociací TeleTrusT, které se zúčastnil generální konzul Nizozemska Paul Ymkers a obchodní delegace z Rakouska a České republiky.

Čtete dále na EVENT WORLD NETWORK NEWS