Umělá inteligence zlepšuje zabezpečení v komerčních budovách

camera graffiti

Umělá inteligence bude hrát významnou roli při zvyšování úrovně zabezpečení v současných komerčních budovách. Pokrok v oblasti architektury čipu a technologiích pro rozpoznávání obličeje nyní umožňuje, aby software pro analýzu videa efektivně využíval umělou inteligenci pro management obrovských toků obrazových dat pro zvýšení úrovně zabezpečení v komerčních kancelářských budovách.

Většina videozáznamů se dnes provádí manuálně a bezpečnostní pracovníci se současně pokoušejí prohlížet několik videokazet a identifikovat vše, co by mohlo představovat bezpečnostní problém. I když lze pomocí této metody snadno identifikovat vetřelce nebo výbuch, je často obtížné identifikovat krádež, neoprávněný vstup nebo doručení podezřelých balíčků, protože mnoho takových incidentů zůstává při použití tradičních video-dohledových systémech bez povšimnutí. Neschopnost účinně identifikovat tyto druhy hrozeb brání bezpečnostnímu personálu, aby podnikl preventivní akce, které jsou obvykle nezbytné, aby bylo možné předejít škodám nebo zranění lidí.

Objem dat a pracovní síly, které jsou potřebné k zajištění efektivního monitorování budov, dosahuje takové úrovně, že zajištění zabezpečení je často příliš nákladné a současně málo efektivní. Při rostoucím počtu bezpečnostních kamer rostou nároky na počet bezpečnostních pracovníků, navíc důkladně prohledat videozáznamy, aby byly zjištěny anomálie, je samo o sobě časově velmi náročné.

Množství dat z videodohledových systémů dosáhlo takové úrovně, že to bezpečnostní systémy nejsou schopny zvládat a mnoho důležitých informací často unikne, protože většinu záznamů nikdo neprohlédne. Díky využití umělé inteligence lze však nyní zabezpečení komerčních budov výrazně zlepšit. Videodohledové systémy využívající umělou inteligenci mohou fungovat jako virtuální bezpečnostní stráž s takřka neomezenou kapacitou, přičemž jsou schopny sledovat videa 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

V současnosti již řada společností, jako Aegis AI, Evolv Technology, Deep Sentinel a další, nabízí automatizované video-dohledové systémy a technologie pro rozpoznávání obličeje navržené pro letiště, velké haly, stadiony, kanceláře a další veřejné prostory, kde mohou výrazně zvýšit zabezpečení.

Algoritmy pro strojové učení umožňují, aby se automatizované video-dohledové systémy byly schopny přizpůsobit pro určité prostředí či situaci za základě konkrétních vstupů jako jsou rysy obličeje, detekční zóny, masky či úhly kamery.

Například v Chicagu vyvinula startupová společnost Aegis AI systém schopný rozeznat zbraň v ruce, který varuje odpovědné pracovníky při nouzových situací ve školách, kancelářských budovách a dalších veřejných místech. Když tento systém vybavený umělou inteligencí zaznamená podezřelou aktivitu, odešle varování lidskému bezpečnostnímu personálu, které jej následně přezkoumá, posoudí rizika a rozhodne o tom, jak dále co nejlépe postupovat.

I když vytvoření inteligentních algoritmů pro posouzení určité situace není snadným úkolem, současné samoseučící systémy a systémy pro hluboké učení (deep learning) použité pro identifikaci různých objektů jsou již na dostatečné vysoké úrovni, aby umožňovaly využití umělé inteligence v bezpečnostních systémech v širokém měřítku po celém světě.

Zdroj: In-Building Tech

Související články

Leave a Comment