IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Sophos zpřístupnil The Ransomware Threat Intelligence Center

The Ransomware Threat Intelligence Center

Sophos spustil Ransomware Threat Intelligence Centrum. Nabízí zde sbírku článků a reportů vycházejících z kontinuálních výzkumů bezpečnostních hrozeb prováděných výzkumníky hrozeb a bezpečnostními analytiky Sophos a SophosLabs. Veřejně dostupné úložiště obsahuje zprávy o bezpečnostních operacích týkajících se nových i již známých a rozšířených skupin ransomwaru od roku 2018 do současnosti. Obsah sbírky je průběžně aktualizován v návaznosti na nová zjištění a průzkumy bezpečnostních expertů společnosti Sophos.

TZ