Rozšíření Aliance pro mobilní bezpečnost

vmware-workspace

Na konferenci VMworld 2017 Europe společnost VMware oznámila rozšíření své Aliance pro mobilní bezpečnost  – širokého ekosystému dodavatelů bezpečnostních řešení úzce integrovaných s digitální platformou VMware Workspace ONE, která poskytuje komplexní přístup k zabezpečení všech aspektů digitálního pracovního prostředí. Ekosystém má k dispozici účelová API pro integraci s platformou. Spojením bezpečnostních řešení aliančních partnerů a Workspace ONE zákazníci získávají moderní bezpečnostní platformu, která chrání zařízení všech typů, uživatele, aplikace a data proti cíleným hrozbám, v cloudu i lokálně.

Společnost VMware založila alianci MSA, aby zaplnila mezery v tradičních bezpečnostních nástrojích a poskytla všeobecnou platformu pro zabezpečení veškerých mobilních koncových bodů v podniku. Při svém založení v roce 2015 měla aliance MSA 10 ověřených partnerů spadajících do čtyř kategorií: koncové body, aplikace, cloud a síťová bezpečnost. Množství útoků sice stoupá, ale rozrůstá se i ekosystém MSA. Zapojením společností Bay Dynamics, CipherCloud, Entrust Datacard Corporation, Gurucul, Intercede a Kaymera vzrostl počet partnerů na 23 v šesti kategoriích – k uvedeným čtyřem přibylo ověřování identity a analýza.

„S neustálým přibýváním typů platforem koncových bodů, aplikací a uživatelů se rozšiřuje i prostor pro útoky,“ vysvětluje Sumit Dhawan, viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro segment řešení pro koncové uživatele. „Podniky musí přejít na nový přístup, který na prvním místě spočívá v inherentně bezpečné infrastruktuře a na druhém v úzce provázaném ekosystému, který propojí jednotlivá osamocená řešení a poskytne ucelený přehled o všech uživatelích, aplikacích a zařízeních. Aliance MSA zákazníkům nabízí způsob, jak získat přehled o řadě z jejich bezpečnostních řešení a efektivně je spravovat v rámci jedné platformy – VMware Workspace ONE.“

Platforma Workspace ONE je základem moderní bezpečnostní architektury a již ve výchozím stavu obsahuje základní ochranu aplikací a koncových zařízení. Jaký je přínos propojení pokročilých bezpečnostních technologií od různých dodavatelů pro zákazníka:

  • Široká interoperabilita v rámci ekosystému: Díky Workspace ONE mohou podniky užívat jedno řešení pro zavedení správy zařízení a dalších bezpečnostních nástrojů a síťových profilů jiných dodavatelů. Mohou si tedy zvolit bezpečnostní partnery, kteří splňují jejich specifické nároky, a zabezpečit koncové body všech typů a platforem. Využití důvěryhodných dat a sdílených poznatků od partnerů MSA zapojených do platformy Workspace ONE může zákazníkům pomoci zdokonalit detekci a neutralizaci hrozeb.
  • Zachování stávajících investic do zabezpečení: Zákazníci nemusí vyměnit svá stávající bezpečnostní řešení, aby mohli zavést Workspace ONE. Workspace ONE dokáže sjednotit bezpečnostní ekosystém zákazníka začleněním řešení od partnerů MSA do komplexní bezpečnostní strategie.
  • Vyplnění mezer v zabezpečení dat: Při přípravách na nové právní předpisy, např. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) budou zákazníci muset řešit nedostatky v zabezpečení dat. Workspace ONE s integracemi od partnerů MSA nabízí funkce pro zabezpečení a ochranu dat, které umožňují tvorbu a uplatňování pravidel pro řízení přístupu k datům podle uživatelských rolí, ověřování a správu identit a mazání uživatelských nebo veškerých dat z koncového zařízení.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

Leave a Comment