Průzkum: Práce na dálku ohrožuje 1 ze 3 organizací

Remote Work

Více než třetina dotazovaných organizací (36%) uvedla, že zažili bezpečnostní incident kvůli práci na dálku.

V průzkumu OpenVPN, 92% respondentů uvedlo, že věří, že výhody práce na dálku převažují nad riziky. Celých 90% uvedlo, že se domnívají, že dálkoví pracovníci představují obecně bezpečnostní riziko. Více než polovina (54%) uvedla, že věří, že vzdálení zaměstnanci představují větší bezpečnostní riziko než zaměstnanci na místě.

Více než jedna třetina dotazovaných organizací (36%) uvedla, že zažila bezpečnostní incident kvůli práci na dálku.

Pokud jde o kroky, které společnosti přijímají, aby zmírnily rizika vzdálené práce, většina (93%) má zavedenou formalizovanou politiku, která se vztahuje konkrétně na vzdálené pracovníky, včetně požadavku na používání hardwarových tokenů nebo VPN (74%), zakazující využívání osobních notebooků (38%) a správců hesel (56%) pro práci.  Z předchozího průzkumu OpenVPN vyplynulo, že 25% zaměstnanců bez ohledu na umístění používá stejné heslo pro všechno.

Většina také vyžaduje šifrování citlivých dat (69%) a vyžaduje bezpečnostní školení pro zaměstnance (66%).

Zdá se, že organizace také chápou důležitost pořádání průběžných vzdělávacích kurzů kybernetické bezpečnosti pro vzdálené pracovníky – celých 90% tvrdí, že jejich organizace vyžaduje, aby se pracovníci na dálku účastnili školení o kybernetické bezpečnosti. Jen 23% však tak činí více než dvakrát ročně, přičemž zhruba u třetiny se koná jednou za dva roky (32%) a u čtvrtiny se koná pouze jednou ročně. Přibližně 8 procent se tohoto drží pouze během nástupu zaměstnanců a 11 procent má e-learningovou platformu pro kurzy na vyžádání.

Téměř čtvrtina organizací (24%) však neaktualizovala svou politiku zabezpečení vzdálené práce více než rok. Téměř polovina (49%) vedoucích pracovníků v oblasti IT tvrdí, že se jen poněkud shodují na tom, že zaměstnanci na dálku dodržují zásady vzdálené práce. A jen 44 procent organizací neumožňuje IT týmům převzít vedoucí úlohu v rozvoji těchto politik.

Zdá se, že úloha oddělení IT v rozvoji politiky koreluje s výsledky, přičemž více než polovina (57 procent) organizací, které nezažily narušení způsobené vzdáleným pracovníkem, spoléhající na úsilí řízené IT. Naproti tomu pouze 49 procent IT oddělení vedlo bezpečnostní plánování pro společnosti, které takový incident zažily.

Průzkumu se zúčastnilo 250 vedoucích pracovníků v IT.

Napsat komentář