Pro útočníky neexistují malé cíle

Aleš Špidla konference screen

ČIMIBMěl jsem tu čest přednášet na velmi zajímavé konferenci pořádané Fakultou logistiky a krizového řízení University Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Už motivace pro uspořádání této konference s názvem „Jak ochránit svoji firmu před kyberútoky“ byla velmi zajímavá a hlavně poučná. Před uspořádáním konference došlo k napadení firem v průmyslové zóně poblíž menšího města a to ransomwarem. Prostě jednoho dne přišli zaměstnanci postižených firem do práce a nic. Nic nefungovalo. A teď kdo za to může. Ale to je až druhotné. Viníky hledejte, až se z té situace dostanete. Nejdříve je nutno hledat řešení, až potom viníky. Oběťmi byly malé a střední firmy. Celkové škody byly nemalé, mimo jiné vyplývající z více či méně dlouhé paralýzy obětí. Majitel jedné z napadených firem to komentoval slovy: „Je hrozné dívat se na v podstatě mrtvou vlastní firmu, kdy nemůžete udělat vůbec nic pro to, aby znovu fungovala“. To je razantním potvrzením myšlenky, že v kyberprostoru neexistují malé a nezajímavé cíle. Tento impuls dal dohromady tři klíčové osobnosti, které přispěly k uspořádání konference. A kdo někdy takovou akci pořádal, tak ví, kolik vyžaduje úsilí a jak pevné nervy organizátoři musí mít. Proto patří dík paní děkance Fakulty logistiky a krizového řízení UTB, doc. Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D., paní Michaele Drahoňovské, která byla iniciátorem a duší této konference a v neposlední řadě také panu proděkanovi Mgr. Markovi Tomaštíkovi, PhD.

I když prvotním impulsem pro uspořádání konference byla v podstatě katastrofa, ukázalo se, že je velmi užitečné uspořádat konferenci s tímto zaměřením i mimo velká města. Oběti vlastního zanedbání kybernetické a informační bezpečnosti se nekoncentrují jen do velkých center a škůdci to dobře vědí. A vědí to dříve a lépe než jejich oběti. Proto je nutno nevypínat pud sebezáchovy a bránit se i v malé a střední firmě. Nejhorší je pocit bezpečí, vyplývající z přesvědčení : „Jsme malí. Koho bychom zajímali. Proč by na nás někdo útočil“. Majitelé firem ze zmíněné průmyslové zóny by o tom mohli vyprávět.

Díky organizátorům a jejich práci si příspěvky konference vyslechlo cca 50 posluchačů. Někteří byli právě z těch postižených firem. Dozvěděli se, co všechno v kyberprostoru hrozí a jak se bránit. Na program a přednášející se můžete podívat zde, na video, které na konferenci natočila regionální televize se můžete podívat zde.

Ing. Aleš Špidla, prezident ČIMIB

Aleš Špidla

Napsat komentář