Ohrožení neidentifikovaným síťovým provozem

network traffic security

Studie odhalila, že správci IT nejsou schopni identifikovat až 45 % síťového provozu v organizaci, kterou spravují. Ve skutečnosti není téměř jeden ze čtyř správců IT schopen identifikovat 70 % síťového provozu. Nedostatečná viditelnost toho, co se v síťovém provozu odehrává, přináší podnikům významná bezpečnostní rizika a ovlivňuje efektivní správu sítí.

Studie The Dirty Secrets of Network Firewalls se zúčastnilo více než 2 700 IT pracovníků s rozhodovací pravomocí působících ve středních podnicích v 10 zemích světa včetně USA, Kanady, Mexika, Francie, Německa, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Indie a Jižní Afriky.

Vzhledem k tomu, jak mohou kybernetické útoky negativně ovlivnit fungování podniků, není překvapením, že 84 % respondentů přiznává, že nedostatečná viditelnost aplikací je v oblasti zabezpečení závažným problémem. Bez schopnosti identifikovat, co se v síti odehrává, nejsou správci IT schopni rozpoznat ransomware, neznámý malware, narušení bezpečnosti dat a další pokročilé hrozby, jakož i potenciálně škodlivé aplikace a neoprávněné uživatele. Síťové firewally s detekcí založené na bázi signatur nejsou schopny zajistit dostatečnou viditelnost běžících aplikací vlivem řady faktorů, např. častěji využívanému šifrování, emulaci prohlížeče a pokročilým technikám odepření.

„Nejste-li schopni identifikovat, co se ve vaší síti děje, nemůžete si být jistí, že je vaše organizace chráněna před hrozbami. ‚Slepota‘ IT pracovníků trvá už příliš dlouho a napomohla rozšíření počítačové kriminality,“ uvádí Dan Schiappa, senior viceprezident a generální ředitel společnosti Sophos, která výzkum iniciovala. „Se zaváděním tvrdších sankcí za narušení bezpečnosti a ztrátu dat ze strany vlád různých zemí po celém světě se zvyšuje význam identifikování toho, kdo a co vaši síť používá. Jedná se o temné tajemství, které již nelze přehlížet.“

Organizace tráví v průměru sedm pracovních dní v měsíci opravou 16 infikovaných počítačů. Dle studie stráví menší organizace (100 až 1000 uživatelů) v průměru pět pracovních dní opravou 13 počítačů, zatímco větší organizace (1000 až 5000 uživatelů) stráví v průměru deset pracovních dní v měsíci opravou 20 počítačů.

Správci IT si velmi dobře uvědomují, že je třeba zlepšit ochranu firewallů. Studie ukázala, že 79 % dotazovaných správců IT požaduje od svého současného firewallu lepší ochranu. 99 % by uvítalo firewall technologii, která umí automaticky izolovat infikované počítače, a 97 % požaduje ochranu koncových bodů a firewallu od stejného dodavatele, což by umožnilo přímé sdílení informací o stavu zabezpečení.

Zabezpečení není pro podniky jediným rizikem

Vedle zabezpečení uvedlo 52 % respondentů jako další obavu týkající se nedostatečné viditelnosti sítě ztrátu produktivity. Nemá-li IT pracovník možnost prioritizovat šířku pásma pro kritické aplikace, produktivita podniku klesá.

V průmyslových odvětvích, kde se podniky s cílem naplnit specifické obchodní potřeby spoléhají na vlastní software, by mohla být nulová možnost prioritizace kritických aplikací před méně významným síťovým provozem nákladná. 50 % IT pracovníků, kteří investovali do vývoje a implementace vlastních aplikací, přiznalo, že jejich firewall není schopen identifikovat síťový provoz, a oni tak nejsou schopni maximalizovat návratnost investice. Nedostatečná viditelnost také vytváří slepé místo pro případný přenos nezákonného nebo nevhodného obsahu do firemních sítí, což podniky ohrožuje vznikem soudních sporů nebo sankcemi za nedodržování předpisů.

„Organizace potřebují firewall, který chrání jejich investice do vlastních a klíčových aplikací tím, že zaměstnancům umožní prioritní přístup k aplikacím, které potřebují,“ uvádí Schiappa. „Zvyšování viditelnosti sítě vyžaduje radikálně odlišný přístup. Tím, že firewallu povolíme příjem informací přímo ze zabezpečení koncových bodů, bude moci lépe identifikovat všechny aplikace –ty neznámé i ty vlastní.“

Studie The Dirty Secrets of Network Firewalls byla provedena v průběhu října a listopadu 2017 společností Vanson Bourne, nezávislou agenturou specializující se na průzkum trhu. Studie zahrnovala rozhovory s 2700 IT pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v deseti zemích světa a napříč pěti kontinenty včetně USA, Kanady, Mexika, Francie, Německa, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Indie a Jižní Afriky. Respondenti pocházeli z organizací se 100 až 5000 uživateli.

Související články

Leave a Comment