IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

NÚKIB varuje před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE

NÚKIB varuje

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků představuje bezpečnostní hrozbu.

„K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců. Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ říká Dušan Navrátil, ředitel NÚKIBu.

Ve zprávě vydané NÚKIBem se mimo jiné také uvádí:

… ČLR na území České republiky aktivně prosazuje své zájmy včetně provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakteru …

… Technické a programové prostředky uvedených společností jsou dodávány do informačních a komunikačních systémů, které mají či mohou mít z hlediska bezpečnosti státu strategický význam …

Česká republika se tak stala další zemí, kde čínský výrobce upadl v nemilost. V poslední době štěstí nepřeje zejména společnosti Huawei, kdy její zařízení zakázaly Spojené státy, Spojené království, Austrálie a Nový Zéland.