NSMC je tahounem v oblasti vzdělávání a kybernetické bezpečnosti

Na současné dění v NSMC (Network Security Monitoring Cluster) jsme se ptali Ing. Lukáše Přibyla, předsedy představenstva společnosti Axenta a. s.

V čem vidíte v současné době největší přínos NSMC?

Network Security Monitoring Cluster se stává stále více hnacím motorem v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Reagujeme tím na volání podnikatelských i státních subjektů po lidských kapacitách nejen v IT, ale zejména právě v kybernetické bezpečnosti, která se stává velmi zajímavým, atraktivním, ale i velmi důležitým oborem. Nejenže již několik let probíhají komerční školení zaměřené především na oblast IT a kybernetické bezpečnosti, pořádané NSMC, ale v právě probíhajícím školním roce (2017–2018, pozn. red.) začalo zkušební čtyřleté vzdělávací období na dvou středních školách (v Praze a v Brně) a to podle výukového plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Po ukončení studia maturitní zkouškou budou na trh práce přicházet kvalifikovaní operátoři a analytici kybernetické bezpečnosti, kteří budou široké možnosti uplatnění. Buď mohou nastoupit do práce – a myslím si, že o ně bude velký zájem –, nebo mohou pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol.

Jaké jsou vaše další činnosti?

Další činností NSMC je angažovanost v oblasti GDPR, kde máme expertní skupinu složenou z odborníků z členských firem NSMC, ale o tomto tématu jsme již psali v našem minulém článku v prosincovém čísle ICT Network News na straně 3.

A jak se staráte o členy Clusteru?

V neposlední řadě je NSMC nositelem informací, a to jak ze světa pro členy Clusteru, tak i nositelem informací o členech do světa IT. Pravidelně se NSMC totiž zúčastňuje konferencí jak soukromých, tak pod státní záštitou a také konference a workshopy sám pořádá.

Axenta