Nové Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti v Bruselu

Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti v Bruselu

V Bruselu bylo otevřeno nové Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je řešit aktuální výzvy kybernetické bezpečnosti v rámci ICT infrastruktury. Akce se zúčastnilo více než 200 zástupců regulátorů, telekomunikačních operátorů, firem a médií. Na slavnostním zahájení promluvili zástupci Evropské unie, asociace mobilních operátorů GSMA a Světového ekonomického fóra. Největší výzvou, které svět čelí v digitální éře, je důvěra v kybernetickou bezpečnost.

Místopředseda představenstva společnosti Huawei, Ken Hu, k tomu říká: „Důvěra musí být založena na skutečnostech, skutečnosti musí být ověřitelné a ověření musí být založeno na společných standardech. Věříme, že tohle je efektivní model jak vybudovat důvěru v digitální éře.“

Výzva ke spolupráci

Nové vývojové trendy v oblasti cloudového řešení a všudypřítomného softwaru vytváří bezprecedentní výzvy pro kybernetickou bezpečnost infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Tyto výzvy dále zhoršuje nedostatek konsenzu v otázkách kybernetické bezpečnosti, technických standardů, systémů ověřování a legislativní podpory. Ochrana kybernetické bezpečnosti je považována za odpovědnost všech aktérů průmyslu a společnosti jako celku. Rostoucí bezpečnostní rizika představují závažné hrozby pro budoucí digitální společnost.

V reakci na tyto výzvy otevřela společnost Huawei v Bruselu své Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti s cílem nabídnout vládním agenturám, odborníkům, průmyslovým asociacím a standardizačním organizacím platformu, kde budou moci komunikovat a spolupracovat, aby vyvážili bezpečnost a vývoj v digitální éře.

Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti se sídlem v Evropě má tři hlavní funkce

1. Prezentovat ucelené postupy společnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpečnosti od strategií a dodavatelského řetězce k výzkumu a vývoji, produktům a řešením. To návštěvníkům umožní vyzkoušet si kybernetickou bezpečnost produktů a řešení Huawei, včetně oblastí 5G, Internetu věcí a cloudu.

2. Usnadňovat komunikaci mezi Huawei a klíčovými aktéry v otázkách strategií kybernetické bezpečnosti a ucelených postupů kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Společnost Huawei bude společně s dalšími partnery z odvětví pracovat na prozkoumání možností a propagaci vzniku bezpečnostních standardů a ověřovacích mechanismů, které usnadní technologické inovace v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč odvětvím.

3. Zajišťovat platformu pro bezpečnostní testování a ověřování, jakož i související služby pro zákazníky Huawei.

Otevření Centra transparentní kybernetické bezpečnosti v Bruselu ukazuje silnější závazek společnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpečnosti vůči vládám, zákazníkům a dalším partnerům v Evropě a bude zajišťovat lepší podporu pro usnadnění spolupráce.

Standardy a ověření: efektivní model k budování důvěry

Ochrana kybernetické bezpečnosti je považována za sdílený cíl všech aktérů včetně dodavatelů vybavení, telekomunikačních operátorů a regulátorů. Huawei považuje ochranu kybernetické bezpečnosti a soukromí uživatelů za svoji nejvyšší prioritu. Přístupem společnosti Huawei je heslo „bezpečnost nebo nic.“ Centra transparentní kybernetické bezpečnosti společnosti Huawei jsou otevřená zákazníkům a nezávislým testovacím organizacím třetích stran. Ti jsou zváni, aby prováděli férové, objektivní a nezávislé bezpečnostní testy a verifikace v souladu s oborově uznávanými standardy kybernetické bezpečnosti a osvědčenými postupy. Tato centra jsou vybavena vyhrazenými testovacími prostředími, aby poskytla zákazníkům a třetím stranám produkty, software, technické dokumenty a testovací nástroje společnosti Huawei, jakož i potřebnou technickou podporu.

„Naprosto rozumíme tomu, že v dnešním digitálním světě mají lidé obavy související s kybernetickou bezpečností,“ uvedl Ken Hu. „Věřím, že správná řešení této otázky začínají vzájemným porozuměním, které je také účelem, proč zde dnes otevíráme toto centrum transparentnosti. Vítáme, pokud všichni regulátoři, standardizační organizace a zákazníci plně využijí tuto platformu. Věříme, že prostřednictvím center kyberneticko-bezpečnostní transparentnosti budeme úžeji spolupracovat na bezpečnostních standardech, ověřovacích mechanismech a inovacích bezpečnostních technologií. Společně můžeme zlepšit bezpečnost napříč celým hodnotovým řetězcem a pomoci budovat důvěru prostřednictvím ověřování.“

„Prosperující digitální Evropa vyžaduje bezpečnostní prostředí, které je otevřené a orientované na budoucnost. Evropa přišla s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které je otevřeným, transparentních a globálně vedoucím standardem v oblasti ochrany dat a soukromí. Věříme, že evropští regulátoři jsou na správné cestě, aby se stali lídry mezinárodního společenství v oblasti standardů kybernetické bezpečnosti a regulačních mechanismů. Zavazujeme se spolupracovat ještě úžeji se všemi aktéry v Evropě – včetně regulátorů, operátorů a standardizačních organizací – abychom vytvořili systém důvěry založené na faktech a ověření,“ dodává Ken Hu.

Související články

Leave a Comment