Na Slovensku právě zuří boj s prováděním analýz

Společnost AXENTA a.s. se pohybuje na trhu již od roku 2009. Na našem pravidelně nepravidelném setkání s předsedou představenstva společnosti AXENTA a.s. Ing. Lukášem Přibylem se opět bylo na co ptát. V roce 2017, tedy vloni, otevřela AXENTA a.s. svou pobočku i na Slovensku v podobě dceřiné firmy AXENTA s.r.o.

Cítíme, že chcete být vašim klientům na Slovensku blíž. Je to tak?

Samozřejmě, jinak to ani nejde. Jsme blíže našim slovenským zákazníkům a můžeme tak reagovat na jejich potřeby a přání mnohem rychleji a také efektivněji. Myslím si, že to bylo velmi dobré rozhodnutí a že našim klientům ve Slovenské republice budeme blíže po ruce, když to Axentabudou oni potřebovat.

Vypadá to ale ta, že když už jste na Slovensku, rozmáchli jste se pořádně…

Je to tak. Pokračovali jsme v našich aktivitách i tam. V tomto roce jsme založili na Slovensku Cluster firem, pohybujících se ve službách na poli kybernetické bezpečnosti. Je to vlastně obdoba českého Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), kterého je AXENTA a.s. předsedou již třetím rokem. Ostatně o současných aktivitách NSMC jsme se spolu také bavili (článek najdete v tomto čísle ICT Network News na straně 3, pozn. red.).

Do jaké míry jsou trhy, tedy ten český i ten slovenský, od sebe rozdílné? Jsou tu velké odlišnosti? Co je na Slovensku v současné době nejvyšší prioritou?

Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že slovenský trh je hodně podobný tomu českému – ostatně – jak také jinak. V současné době „zuří“ u slovenských zákazníků provádění analýz jak po stránce vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti, tak po stránce analýz souladu s nařízením GDPR. A, pokud se ptáte na to nejaktuálnější ze slovenského trhu, lehce se zde zastavily implementace kybernetických a bezpečnostních řešení, ale to jen proto, že se čeká na výsledky a doporučení výše zmiňovaných právě prováděných analýz. Mírné zrychlení těchto implementací – jak já to vidím – také zajistí již platný slovenský Zákon o kybernetické bezpečnosti.

Naznačoval jste, že máte ještě nějaké překvapení…

Tak to si nechme zase až do článku v příštím čísle, kde přineseme informace o velké novince pro naše zákazníky i s pozvánkou na Grand Opening!

Petr Smolník, šéfredaktor