Kybernetická bezpečnost jako výzva pro Evropu

Economic Forum Polsko

Z debaty odpovědných ministrů EU, hostů z USA, odborníků a politiků ke kybernetické bezpečnosti v rámci mezinárodního 29. Ekonomického fóra v polské Krynici vyplývá, že kybernetická bezpečnost je jednou z priorit EU.

Je stále obtížnější zaručit ochranu údajů a informací, a to i přesto, že některé počítačové zločiny mohou mít dalekosáhlé negativní důsledky nejen v zemi incidentu, ale i ve zbytku Evropy. Budou nové kybernetické politiky EU stačit k zajištění bezpečnosti v digitálním světě? Jak mohou státy EU v této věci spolupracovat? Kybernetická bezpečnost se s nasazením obrovské řady nových 5G aplikací stane nedílnou součástí ekonomiky a každodenního života všech občanů. Zvýšené množství dat v 5G sítích bude dále propojovat ekonomiky všech zemí.

„Přístup 5G k kybernetické bezpečnosti by měl být koordinován v celé Evropské unii. Přestože se samotné akce mohou výrazně lišit, protože výchozí situace v jednotlivých zemích je odlišná, úroveň bezpečnosti by měla být v celé EU společná. K tomu je potřeba partnerství založené na solidaritě a závazku,“ uvedl polský ministr digitalizace Marek Zagórski při zahájení debaty na odborném panelu „Kybernetická bezpečnost jako výzva pro Evropu.“

Panelové diskuze se za Českou republiku zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. „Česká republika svolala v květnu 2019 bezpečnostní konferenci Praha 5G. Konečným dokumentem této konference byly Pražské návrhy, které obsahují nezávazná doporučení, jak postupovat v otázce bezpečného zavedení 5G sítí,“ uvedl náměstek Piecha.

V souvislosti s kybernetickou bezpečností průmyslu a kritické infrastruktury je nezbytná odolnost a bezpečnost sítí a služeb s využitím mezinárodních konsensuálních standardů podle transparentních zákonů s ohledem na celosvětovou ekonomiku.

„Dnešní průmyslová revoluce pod označením průmysl 4.0 není jenom o připojení k vysokorychlostnímu internetu, ale i o technologiích, které digitální průmysl a jeho hodnoty ochrání,“ řekl náměstek Marian Piecha.

Zainteresované strany by měly před vydáním produktu a během provozu systému pravidelně provádět hodnocení zranitelnosti a zmírňování rizik ve všech komponentách a síťových systémech, aby zmírnily zjištěné zranitelnosti a zajistily nápravu. Diskutovány byly i související otázky ochrany zdraví „internetového pacienta“ a zejména dopad nedávno přijatého klíčového dokumentu EU, zákona o kybernetické bezpečnosti na ekonomiky zemí EU. Vedle fóra o kybernetické bezpečnosti se konala také schůzka zástupců zemí Visegrádské skupiny k otázkám digitální bezpečnosti.

Zdroj: MPO

Napsat komentář