Kybernetická a informační bezpečnost v logistice

logistika bezpečnost

ČIMIBMinulý týden proběhla v Praze logistický kongres Eastlog. Byl to už 22. ročník. Velice mě potěšilo potvrzení faktu, že není oboru, kterého by se kybernetická a informační bezpečnost ve větší či menší míře netýkala. Zařazení mé přednášky do programu kongresu bylo logickým vyústěním masivního nasazení informačních a komunikačních technologií v logistice.

Význam funkční logistiky a závislost na správném fungování informačních a komunikačních technologiích byla zřejmá i z příspěvků přednášejících v sekci ITlog zmíněného kongresu. Ani tomuto oboru se nevyhnulo nasazení umělé inteligence. Pro mě osobně to byla velmi cenná zkušenost, když jsem viděl, jak umělá inteligence dokáže správně naskládat zboží do kontejnerů nebo přepravek tak, aby cesta těch škatulek byla co nejefektivnější. O to větší důraz je nutno klást na kybernetickou a informační bezpečnost.

Představte si, že je takovýto systém napaden hackery, najatými konkurencí. A co když se jedná o logistický systém obchodního řetězce. Ty nejsou stavěny na velké sklady ve svých prodejnách, u rychlo obrátkového zboží je nutná průběžná dodávka. A když konkurence zbortí váš logistický systém, tak si prostě zákazníci půjdou pro rohlíky jinam. I zde platí, že čím více zodpovědnosti za správné fungování předáme technologiím, o to více jsou tyto systémy zranitelné.

Budovat tyto systémy bez analýzy rizik a z ní vyplývajícího důrazu na kybernetickou a informační bezpečnost je cesta do logistického pekla. Je nutno si taky uvědomit, že funkční logistika je velmi důležitá i při řešení krizových situací … a to už není jen o těch rohlících. To je o zásobování postižených oblastí zdravotnickým materiálem, pohonnými hmotami, trvanlivými potravinami apod. I ten nejhorší případ, a sice válečný stav, vyžaduje perfektně fungující logistiku. Když říkám perfektně fungující, tak myslí také v odpovídající míře zabezpečenou.

Aleš Špidla, prezident ČIMIB

Aleš Špidla

Napsat komentář