IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Komentář ke stavu kybernetické bezpečnosti v ČR

kybernetická bezpečnost v ČR

V oblasti kybernetické bezpečnosti byly vydány dvě zajímavé zprávy.

Tou první je „Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2020″, ze které si vypůjčím úvodní slova ředitele tohoto úřadu ing. Karla Řehky:

„Nemá smysl připomínat, kolik zvratů v tomto roce prodělala nejen Česká republika, ale prakticky celý svět. Rád bych však alespoň krátce zmínil, co globální pandemie znamenala pro oblast kybernetické bezpečnosti. Uplynulý rok nám všem ukázal, že hranice toho, co všechno lze přesunout do kyberprostoru, leží daleko dál, než jsme si dokázali představit. Tento přechod však také ukázal, jak moc jsme závislí na informačních a komunikačních technologiích. Experti z oblasti IT a kybernetické bezpečnosti na tuto závislost poukazují již léta. Ale teprve loňský rok, kdy se internet stal pro nespočet lidí jediným místem, kde šlo pracovat, uzavírat obchody, vést jednání i udržovat kontakt se svými blízkými, nám ukázal, jak obrovská tato závislost ve skutečnosti je. Ale vnímejme to jako příležitost. Virus nám pomohl v tom, co jsme doposud sami nedokázali – přesvědčit většinu společnosti o tom, že kybernetickou bezpečnost a obecně náležitosti správného chování v kyberprostoru musí řešit každý z nás.“

Ing. Lukáš Přibyl
Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA a.s.

Tou druhou zprávou je vládou schválený Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021-2025. Zde se mohu přidat k vyjádření ing. Lukáše Přibyla ze společnosti AXENTA a.s., které zní takto:

Axenta„Když se mi dostal do rukou „Akční plán k národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025″ tak mi srdce zaplesalo radostí. Kyberbezpečnost v naší zemi již dostala do vínku ZoKB a prováděcí vyhlášky, má dozorný orgán, ale stále jaksi pokulhává. Je dobře, že nyní máme akční plán. A je dobře, že plán má úkoly a k nim přidělené resorty a také k úkolům termíny. Všichni víme, k čemu vede úkol bez zodpovědné osoby a bez termínu, že…

Držím tedy palce a přeji akčnímu plánu, aby byl naplněn, aby se nepotkal s úředníky, kteří ho budou ignorovat, aby měl tatínka, který za ním bude stát a bude mu pomáhat a aby v roce 2025 byl naplněn.

Uvidíme, jestli to nebylo moc ambiciózní přání…”

A já k tomu pouze doplním slova klasika “čas vše ukáže“.

Petr Smolník