Kaspersky se přesouvá do Švýcarska

Kaspersky

Společnost Kaspersky Lab připravuje podstatnou část své infrastruktury na přesun z Ruska do Švýcarska. K tomuto přestěhování důležitých procesních nástrojů dochází v rámci firemní Globální iniciativy pro transparentnost. Přesun se týká zpracování a uchování uživatelských dat z řady regionů a softwaru včetně aktualizací detekce hrozeb. Aby byla zajištěna celková transparentnost a integrita, Kaspersky Lab chce, aby na celou aktivitu dohlížela nezávislá třetí strana sídlící ve Švýcarsku.

Celosvětová iniciativa

Globální iniciativou pro transparentnost, kterou Kaspersky Lab spustila loni v říjnu, chce společnost deklarovat transparentnost a integritu svých produktů. Veškerá opatření, která v rámci iniciativy spouští, mají společný cíl – spolupracovat s dalšími stranami na řešení rostoucích problémů s nepřehledností na poli kyberbezpečnosti a upadající důvěrou. Ta je pro kybernetickou bezpečnost obzvláště důležitá, a Kaspersky Lab si je plně vědoma toho, že musí být neustále potvrzována skrz vzájemnou transparentnost a odpovědnost.

Centrum pro ukládání a zpracování dat mění adresu

Do konce roku 2019 vybuduje společnost Kaspersky Lab v Curychu nové datové centrum. V něm bude ukládat a zpracovávat veškerá data uživatelů z Evropy, Severní Ameriky, Singapuru, Austrálie, Japonska a Jižní Koreje. Výhledově se zde budou zpracovávat data i z dalších zemí. Všechny zde zpracovávané informace jsou získány se souhlasem uživatelů prostřednictvím sítě Kaspersky Security Network (KSN). Tato pokročilá cloudová síť automaticky zpracovává data související s kybernetickými hrozbami.

„V rychle se měnícím oboru, jako je ten náš, se musíme přizpůsobit novým potřebám našich klientů, partnerů a všech zainteresovaných stran. Jednou z nich je i transparentnost, a proto jsme se rozhodli přebudovat naši infrastrukturu a přesunout zařízení pro zpracování dat do Švýcarska. Věřím, že se přístup založený na vzájemné důvěře stane krédem celého oboru kybernetické bezpečnosti,“ říká Eugene Kaspersky, CEO společnosti Kaspersky Lab.

Ověření softwaru

Kaspersky Lab do Curychu přesune také své „softwarové sestavy“ – sady programovacích nástrojů využívaných pro sestavení hotových softwarů bez zdrojového kódu. Do konce tohoto roku navíc Kaspersky Lab začne ve Švýcarsku opatřovat digitálním podpisem všechny své produkty a databáze pravidel pro zjišťování hrozeb (AV databases) ještě před tím, než budou distribuovány zákazníkům. Tímto krokem zajistí, že všechny nově sestavené softwary budou ověřeny nezávislou organizací. Zákazníci tak budou mít jistotu, že jejich software a softwarové aktualizace se shodují se zdrojovým kódem, který byl poskytnut k auditu.

Založení Centra transparentnosti

Zdrojový kód produktů Kaspersky Lab a softwarových aktualizací bude k dispozici k přezkoumání důvěryhodnými partnery ve švýcarském Centru transparentnosti (Transparency Center), které by se mělo otevřít ještě tento rok. Zvolený přístup by měl dokázat, že každá generace produktů Kaspersky Lab byla vytvořena a používána jen k jedinému účelu: ochraně zákazníků společnosti před kybernetickými hrozbami.

Související články

Leave a Comment