Jaké jsou letošní aktivity ČIMIB

ČIMIB cyber security

Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) byl v roce 2018 opět velice aktivní, jak vlastní činností, tak byl i viditelný na celé řadě partnerských akcí i v médiích.

I v letošním roce jsme pokračovali v úspěšném projektu „Kulatých stolů“, kde ve spolupráci s Vysokou školou Cevro institut proběhlo několik setkání s členy a přáteli ČIMIBu na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Výhodou těchto akcí je, že jsou monotematicky a odborně zaměřeny, a tak posluchači nejsou zahlceni marketinkovými informacemi a opravdu se něco odborného dozví. S potěšením musím konstatovat, že zájem o tyto akce stoupá tak, že jsme museli zajistit větší místnosti.

Na jaře letošního roku ČIMIB uspořádal velmi úspěšnou konferenci „Kybernetická bezpečnost v energetice a kde na to vzít lidi“. Podařilo se nám propojit partnery z energetiky – Skupina ČEZ – jako možné zaměstnavatele odborníků na kybernetickou bezpečnost, a „dodavatele“ těchto odborníků, dvě střední školy, které v loňském roce zahájily studijní obor Kybernetická bezpečnost. Jedná se o Smíchovskou střední průmyslovou školu a Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Tyto školy jsou lídry ve středoškolském vzdělávání kybernetické bezpečnosti. Přednáška ukrajinských forenzních specialistů o šetření útoku Black energy, byla tím správným, hluboce odborným „nářezem“ ze kterého řadě odborníků mezi posluchači padla brada. Tato konference měla mezi odbornou veřejností velmi pozitivní ohlas.

ČIMIBČIMIB i v následujícím období bude pokračovat v pořádání kulatých stolů, na které jsou všichni srdečně zváni. Na podzim letošního roku uspořádáme naši tradiční konferenci Kybernetická bezpečnost státu, kde nosnými tématy bude novela zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a také zkušenosti se zaváděním nařízení GDPR do praxe. I na tuto konferenci jste srdečně zváni.

Na závěr mi dovolte vás informovat, že ČIMIB pro své členy vyjednal 10% slevu z ceny studia v MBA programu Management a kybernetická bezpečnost na vysoké škole CEVRO Institut, z.ú. Je zřejmé, že kybernetickou bezpečnost nejde jen technologicky zajistit, je nutno ji také chápat a řídit z pozice středního a vrcholového managementu a tuto znalost lze získat ve zmíněném programu.

Aleš Špidla, prezident ČIMIB

Související články

Leave a Comment