IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Jak snížit riziko poškození kamerového systému

IT SECURITY Proficomms

ProficommsKamerové systémy se staly v poslední době nedílnou součástí našich životů. Běžně se používají v průmyslu, administrativě, bankovnictví i v domácnostech. Často je na nich závislá kvalita ostrahy nákladných systémů, nenahraditelných dat a v mnoha případech i lidských životů. Proto je třeba snížit riziko poškození těchto systémů na minimum. Nejdůležitější součástí systému je ústředna, ve které se nejenom monitoruje okamžitý stav, ale ukládají se zde i data pro případnou pozdější identifikaci. Vzhledem k rozlehlosti monitorovacích systémů a často i umístění některých kamer mimo objekt je důležitá také ochrana proti indukovanému atmosférickému přepětí.

Společnost SALTEK nabízí kromě klasické třístupňové ochrany napájení také nové přepěťové ochrany videorozhraní řady VL až DJ pro montáž na lištu DIN 35 mm. Montáž těchto ochran i příchozích a odchozích kabelů je přehledná a bez problémů vyhoví i požadavkům EMC (elektromagnetické kompatibility).

Ochrany kamerových systémů jsou dodávány jak s koaxiálními konektory BNC a F (DL-BNC DJ, DL-F DJ), tak i se svorkami pro připojení ethernetového kabelu (splétané dvoužilové kabely DL-SV DJ). Svodiče řady DL svedou opakovaně impulsní proudy až 10 kA (8/20) a zajistí přitom zbytkové přepětí na hodnotě kolem 10 V. Je možné je proto použít i k ochraně linek od kamer umístěných na fasádě objektu v zóně bleskové ochrany. Stejně tak je lze využít pro ochranu zmíněných kamer. Na obr. 1 a obr. 2 jsou znázorněny možné způsoby ochrany ústředny i kamery instalované na fasádě.

Saltek Proficomms

Při montáži ochran je důležité řádně umístit pospojování a zachovávat zásady správného vedení kabelů z hlediska EMC. Znamená to vyvarovat se souběhu kabelů NN a datových, souběhu tzv. špinavého a čistého vedení a zabránit souběhu pracovního uzemnění svodičů s „čistým„ vedením. Se zásadami správné montáže svodičů přepětí se mohou zájemci seznámit na školeních, která společnost SALTEK pravidelně pořádá na celém území ČR i SR.

Společnost zavedla řadu mezinárodních standardů a je certifikována nejprestižnějšími auditory. Správně navržené a instalované svodiče SALTEK chrání materiální hodnoty před poškozením a zajišťují bezporuchový provoz rozlehlých instalací ve vnitřním i venkovním prostředí. Popsané ochrany se úspěšně používají v různých sektorech hospodářství včetně průmyslu.

Pro více informací kontaktujte autorizovaného distributora: PROFIcomms s.r.o. / produktový manager Pavel Kabelka, e-mail: kabelka@proficomms.cz

Proficomms Saltek