IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Evropské státy spojily své síly v boji proti kybernetickým hrozbám

security EU

Několik členských států Evropské unie se rozhodlo vytvořit iniciativu pro boj s kybernetickými hrozbami. Ta by měla pomáhat mírnit hrozby budoucích on-line útoků. Časem by mělo vzniknout sdružení na podobném principu, jako je NATO.

Jde o další krok směrem ke sjednocení přístupu ke kybernetické bezpečnosti na nadnárodní úrovni. V této souvislosti je důležité nezapomenout ani na význam spolupráce soukromého a veřejného sektoru, protože komplexní pojetí bezpečnosti umožňuje státnímu sektoru využívat ty nejlepší zdroje a zpravodajské informace, které jsou v soukromém sektoru k dispozici od předních světových společností zabývajících se počítačovou bezpečností.

Česká republika u iniciativy chybí

Prohlášení o záměru předpokládajícím vznik nových odvetných sil předložila na nedávném zasedání Rady pro zahraniční věci Litva. Myšlenka nového mezinárodního projektu spočívá v tom, že každý členský stát bude mít specializovanou jednotku zodpovědnou za propojení s ostatními zapojenými zeměmi – cílem je pomoci s vyšetřováním a neutralizováním nejnovějších hrozeb. V těchto jednotkách budou působit specialisté z bezpečnostních služeb a dalších institucí.

Na nové rychle se rozvíjející iniciativě spolupracují Litva, Chorvatsko, Estonsko, Francie, Finsko, Nizozemsko, Rumunsko a Španělsko, čtyři další státy – Belgie, Německo, Řecko a Slovinsko – zatím působí v roli pozorovatelů. Iniciativa přichází v době rostoucích obav, že kybernetičtí zločinci, kteří nejsou omezeni národními hranicemi, již zahájili nejen krádeže dat, ale také útoky na kritickou infrastrukturu systémů SCADA i světa internetu věcí. Tedy na oblasti, které jsou stále více nedílnou součástí lidské společnosti.

Iniciativa vznikla na základě plánů oznámených Evropskou radou před několika týdny, které mají posílit roli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací – ENISA. Ta má získat trvalý mandát zodpovědnosti za oblast kybernetické bezpečnosti v EU. Očekává se také, že agentura již tento rok otevře své první reakční centrum v Bruselu. To bude sledovat, vyhodnocovat a reagovat na situaci neustále a mělo by být dostupné 24/7.

Evropa se sjednocuje pro vyšší dobro

Tyto iniciativy, jejichž cílem je vylepšit spolupráci i možnosti reakce na bezpečnostní incidenty napříč celým regionem, plně podporuje společnost Trend Micro. Pevně také doufá, že na budoucích bezpečnostních opatřeních v EU bude i nadále spolupracovat Velká Británie.

„Vzhledem k pobočkám v mnoha zemích světa a globální službě Smart Protection Network, která každý den analyzuje přes 100 terabajtů dat a v současné chvíli blokuje více než 250 miliónů hrozeb, může být Trend Micro v tomto boji přínosným partnerem. Jakákoli iniciativa v rámci Evropské unie představuje skutečně velkou příležitost pro využití odborností a zkušeností soukromého sektoru,“ říká Miroslav Štoček, Major Account Manager v Trend Micro.

Trend Micro se v průběhu uplynulých let zapojilo do mnoha iniciativ i partnerství s Europolem i Interpolem. Příkladem může být nedávné Memorandum o porozumění s Národní agenturou pro kriminální zločin (National Crime Agency, NCA) vedoucí k tomu, že se Trend Micro podílí na vyhledávání osob provozujících nelegální kryptrovací služby a pomáhá je postavit před soud.

„Vlády musejí pochopit, že kybernetičtí útočníci jsou vždy ve výhodě: útočí jako první a obvykle jsou ukryti za rouškou anonymity. Jsou agilní, mají stále větší zdroje i naprosto jasný cíl – úspěšně proniknout naší obranou. Jediný způsob, jak tuto hrozbu potlačit, je spojit síly, sdílet informace i nejlepší osvědčené postupy a zajistit, že pro zločince nebude existovat místo, kde by se mohli ukrýt,“ dodává Miroslav Štoček.