EU vyhodnocuje rizika kyberútoků na 5G

5G security

Členské státy EU s podporou Komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (Enisa) zveřejnily rozsáhlou zprávu, která upozorňuje na zvýšená rizika kybernetického útoku na sítě 5G na evropském kontinentu. Přestože EU dosud odolávala tlaku USA bojkotovat čínské společnosti, jako jsou Huawei a ZTE, zpráva zdůrazňuje rizika, která mohou 5G působit subjekty ze zemí mimo EU nebo ze státem podporované společnosti. „Útoky na sítě 5G ze strany států mimo EU a státem podporovaných společností jsou mezi nejrůznější potenciální útočníky považovány za nejzávažnější a nejpravděpodobnější,“ uvádí Evropská Komise.

Společnost Huawei, která vždy odmítala, že její zařízení lze používat pro špionáž, znovu potvrdila svoji ochotu spolupracovat s evropskými partnery na zabezpečení sítí 5G. „Tato spolupráce je důležitým krokem k vytvoření společného přístupu ke kybernetické bezpečnosti a k zajištění bezpečných sítí v éře 5G,“ uvedl mluvčí společnosti Huawei.

Kromě identifikace hlavních hrozeb zpráva upozorňuje na nejcitlivější aktiva, hlavní zranitelnosti (včetně technických a jiných typů zranitelností) a řadu strategických rizik. Ve zprávě se uvádí, že hlavní bezpečnostní výzvy jsou spojeny s klíčovými inovacemi v oblasti technologií 5G, zejména pokud jde o důležité součásti softwaru a širokou škálou služeb a aplikací, které sítě 5G umožňují, a také s rolí dodavatelů při budování a provozování 5G sítí a stupněm závislosti na jednotlivých dodavatelích. „Velká závislost na jednom dodavateli zvyšuje riziko možného přerušení dodávek, které může být např. výsledkem komerčního krachu a s tím spojených důsledků,“ uvádí zpráva.

Podle Evropské Komise by členské státy měly posoudit účinky doporučení s cílem určit, zda je potřeba do 1. října 2020 přijmout nějaká další opatření. K dalším krokům patří soubor zmírňujících opatření zaměřených na rizika kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní i evropské, který by měl být schválen do 31. prosince 2019 Skupinou pro spolupráci síťových a informačních systémů (Network and Information Systems Cooperation Group). Mimoto současně Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost dokončuje mapování konkrétních hrozeb souvisejících se sítěmi 5G.

Zdroj: EU

Napsat komentář