Databáze kontaktních údajů je funkční

email phone

Začátkem srpna proběhlo cvičení COMM CZECH. Toto cvičení se koná jednou za dva roky a jeho cílem je prověřit, že e-mailové a telefonické kontakty, které NÚKIB podle zákona hlásí subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti, jsou aktuální a funkční. Zcela nedostupné byly pouze čtyři z celkem 167 subjektů, které dohromady spravují 337 regulovaných systémů. U ostatních subjektů cvičení neodhalilo žádné závažnější nedostatky.

Cvičení probíhalo ve dvou fázích. V první fázi odesílal NÚKIB na evidované adresy e-mail, na který musel subjekt reagovat do 48 hodin. Ve druhé fázi se NÚKIB dotazoval subjektů telefonicky a subjekty musely být jednak dostupné a zároveň musely ústně potvrdit správnost uvedených kontaktních údajů.

V případě první fáze se jako nedostupné e-mailovým kontaktem ukázalo 17 systémů z celkem 337. U telefonického dotazování bylo nedostupných 12 systémů. Celková nedostupnost, tj. subjekty nebylo možné kontaktovat e-mailem ani telefonicky, byla zaznamenána u čtyř subjektů, které spravují 11 systémů. U některých subjektů byly zároveň odhaleny drobné chyby v kontaktních údajích.

Subjekty, jejichž systémy byly částečně či zcela nedostupné, budou NÚKIB vyzvány k nápravě nedostatků. Komunikační cvičení zásadní měrou přispívá k aktuálnosti kontaktních údajů a vysoké dostupnosti zástupců povinných subjektů. Právě rychlá komunikace je přitom při předcházení závažným incidentům, či jejich úspěšné mitigaci, kritická. Děkujeme všem povinným subjektům za spolupráci při cvičení Comm Czech 2020.

Napsat komentář