ČIMIB: Kybernetická bezpečnost státu

ČIMIB: Kybernetická bezpečnost státu
ČIMIB

Český institut manažerů informační bezpečnosti i letos pořádal tradiční konferenci Kybernetická bezpečnost státu. Považujeme ji za jakousi vlajkovou loď, kterou se snažíme vždy pečlivě připravit a zároveň nepřehltit bezpočtem komerčních prezentací. Vzhledem k tomu, že na konferencích nevyděláváme, můžeme si to dovolit.

Konference proběhla v prostorách partnera konference, vysoké školy CEVRO Institut, které samy o sobě přispívají k úspěchu konference. Konference se letos opravdu vydařila a zpětná vazba od posluchačů to jen potvrzuje. Na tomto úspěchu se výrazně podepsal výběr řečníků a témat.

Záštitu nad konferencí převzal ředitel Národního úřadu pro komunikační a informační technologie (NÚKIB), pan Dušan Navrátil. Ten měl i první příspěvek na téma „Vize NÚKIB a novela ZoKB (Zákon o kybernetické bezpečnosti“. Pan ředitel shrnul to, kam bude NÚKIB ve své činnosti, tj „preventivní péči“ o český kyberprostor směřovat a shrnul zásadní body novely ZoKB.

Dalším skvělým řečníkem byl Prezident ICT Unie, pan Zdeněk Zajíček, ten v přednášce na téma „Zákon o právu na digitální službu“, vysvětlil záměr uzákonit to, že pokud jde životní situace občana vyřešit digitálně, bez nutnosti navštívit osobně úřad, tak to musí úřad umožnit a nesmí z občana dělat úřadovou oběžnici.

Velmi zajímavá byla prezentace pánů Zdeňka Jiříčka – National Technology Officer, Tomáše Kubicy – Azure Cloud Architect, oba z firmy Microsoft, která byla Gold partnerem této konference. Pánové seznámili v prezentaci na téma „Automatizované vyhodnocování hrozeb nástroji AI v cloudu Microsoft Azure“ účastníky konference s tím, jak v cloudové službě AZURE je využita umělá inteligence (AI) při posilování kybernetické bezpečnosti této platformy. Velmi zajímavě vysvětlili, jak se AI učí a jak svých nabytých znalostí využívá.

Silver partner konference, firma Sodat, reprezentovaná panem Janem Kozákem, který v prezentaci na téma „ Data v ohrožení: uživatel v hlavní roli“ představil řešení jednoho z nejpalčivějších problémů v kybernetické bezpečnosti, což jsou uživatelé a jejich neznalost.

První dáma GDPR v České republice, paní Eva Škorničková poutavě povyprávěla jaké „Slasti a strasti implementace GDPR – příběhy z praxe“ ji v poslední době potkaly a upozornila také na některé nejasnosti „adaptačního“ zákona o zpracování osobních údajů.

Když se řekne datový audit v souvislosti s GDPR, tak je nutno si uvědomit, že spousta osobních údajů je to „Co se skrývá v šedých datech“. Nástroj k jejich nalezení představil pan Tomáš Vejlupek z firmy TOVEK, která byla partnerem konference. Aby nebylo letos dost hluku kolem GDPR, tak nás ještě potkalo nařízení eIDAS.

V prezentaci „eIDAS – co nás ještě čeká a nemine“ to s hlubokou znalostí a humorem sobě vlastním přednesl pan Josef Donát z partnerské firmy Rowan Legal. „Zajištění kybernetické bezpečnosti kombinací zálohování, disaster recovery a ochrany před kryptoviry“ bylo téma přednášky pana Štěpána Bínka – SaaS Account Manager Acronis a pana Jana Ptáčka – Sales Engineer Acronis. Ti zastupovali Silver partnera konference, firmu Acronis.

Na závěr jsme zařadili událost pro konference tohoto typu netypickou. Uspořádali jsme totiž křest knihy Vadima Petrova „Načítání“ s fotografiemi Veroniky Maškové a mým doslovem.

Diskuse kolem této knihy a témat, která jsou v ní čtivou formou nastolena, byla důstojnou tečkou konference. Já jsem ji celou moderoval a tak jsem ji i uzavřel.

Příští konference ČIMIBu se bude konat nejpravděpodobněji v únoru 2019 a sice na téma „Umělá inteligence v kybernetické bezpečnosti“. O přesném termínu a programu vás budeme včas informovat. I v roce 2019 budeme pokračovat v úspěšném formátu monotematických kulatých stolů. Takže se všichni máme na co těšit.

Aleš Špidla, prezident ČIMIBu

Související články

Leave a Comment