AVERIA LTD. členem NSM CLUSTERU

Averia

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Klastr má 21členů včetně Masarykovy univerzity v Brně a do budoucna je otevřený vstupu dalších členů. Byl založen na regionální úrovni (většina současných členů se nachází v Jihomoravském kraji), ale jeho ambicí je stát se nadregionálním uskupením s působností na území České republiky.

Co NSM Cluster může nabídnout?

 • audit provozu sítě – poznejte stav zabezpečení Vaší sítě;
 • celkový audit optické sítě měřícím přístrojem EXFO FTB, který je vhodný pro měření kratších a středně dlouhých optických tras. Jedná se o unikátní typ analyzátoru pro kombinované měření chromatických a polarizačně-vidových disperzí, který spolehlivě vyhodnotí schopnosti vlákna přenášet datové toky 10, 40, 100 Gbit/s. Výsledky auditu lze zpracovat do úrovně odborného posudku autorizovaným pracovníkem;
 • komplexní projekční činnost;
 • výstavbu a servis operátorských sítí;
 • výstavbu optických sítí;
 • komplexní inženýrskou činnost;
 • datové služby koncovým zákazníkům;
 • poradenství v oblasti monitoringu bezpečnosti počítačových sítí;
 • koncept bezpečné sítě;
 • zásady bezpečnosti počítačových sítí;
 • trendy v bezpečnosti počítačových sítí;
 • zákonné normy, pravidla v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • komplexní dohledování zákaznických sítí a provozů a jejich správa;
 • komplexní vývoj a dodávky dohledových center pro monitorování provozů a správy IT;
 • vývoj a dodávka dílčích zakázkových řešení v oblasti bezpečnosti IT a komunikací;
 • dodávku komponent pro zajištění bezpečnosti IT a komunikací;
 • analytické služby a poradenskou činnost;
 • konzultace a školení uživatelů i správců dohledových center;
 • odborné texty;
 • možnost podílet se s námi na studiích bezpečnosti počítačových sítí českých firem (vyplnění dotazníku na našich webových stránkách);
 • jarní on-line školu bezpečnosti počítačových sítí (připravuje se);
 • web-semináře: Myslíte si, že víte, co se děje ve vaší síti? (připravuje se).

Související články

Leave a Comment