Průzkum ochrany dat v rámci dodavatelského řetězce

pruzkum cyber security

Téměř třem čtvrtinám (71 %) společností, které mají se svými partnery a subdodavateli nastavená specifická pravidla pro zpracovávání dat, se po incidentu ovlivňujícím bezpečnost sdílených informací na straně dodavatele podařilo získat kompenzace. To samé může tvrdit pouze 22 % stejně velikých organizací, které nemají zavedené žádné předpisy. Tato a další zjištění přináší průzkum zaměřený na přední IT firmy. Podle průzkumu společnosti Gartner má v současnosti 71 % firem ve své síti více dodavatelů než před třemi lety – stejný počet jich také očekává, že množství partnerů a subdodavatelů bude v…

Číst dále...