Koalice proti stalkerwaru

Koalice proti stalkerwaru

Na konci minulého roku se spojily organizace zabývající se domácím násilím a IT bezpečnostní společnosti, aby společně bojovaly proti domácímu násilí. Vznikla nová globální pracovní skupina, která bude pomáhat obětem prostřednictvím své expertizy a kyberbezpečnostních nástrojů. Deset organizací spustilo celosvětovou iniciativu Koalice proti stalkerwaru. Jejich hlavním cílem je chránit uživatele před takzvaným stalkerwarem. Co je to stalkerware? Stalkerware označuje počítačové programy, které umožňují proniknout do osobního života jedince. Mohou tak být zneužity jako nástroj domácího násilí a pronásledování (anglicky stalking). Po nainstalování těchto aplikací získají pachatelé přístup ke zprávám, fotografiím,…

Číst dále...