Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 4.část

Hierarchia potrieb v kyberbezpečnosti

Jak jsem slíbil v předchozí části, v tomto článku se budu zabývat viditelností na koncových zařízeních, čili endpointech. Stále se bavíme o viditelnosti nad aktivy, čili o druhé nejdůležitější potřebě v hierachii kyberbezpečnostních potřeb, která následuje hned po potřebě asset managementu (čili víte, jaké aktiva ochraňujete). Pro jistotu připojuji i obrázek, jak vypadá kyberbezpečnostná hierarchie potřeb v podobě pyramidy (podoba s Maslowovou pyramidou potřeb určitě není náhodná). Viditelnost na endpoint Endpointy v pojetí desktopů a pracovních stanic jsem nevybral náhodou. Ještě stále se můžeme setkat s názorem, že viditelnost na…

Číst dále...