Hierarchie potřeb v kyberbezpečnosti – 2. část

Hierarchia potrieb v kyberbezpečnosti

V první části jsme se zabývali zcela základní potřebou v kyberbezpečnosti neboli potřebou poznání svých aktiv. Tato potřeba stojí pevně na spodku kyberbezpečnostní pyramidy potřeb, neboť umožňuje vše co je nad ní. Pokud se věnujeme správě aktiv, měli bychom mít k dispozici informace o tom, jaké zařízení máme v síti, jako naše síť vypadá, jak vypadá naše doména, jaký software se na kterém zařízení používá, kteří uživatelé pracují na počítačích, matice přístupových práv k sdíleným prostředkům, jaké jsou verze softwaru, jaká je geografická poloha aktiv – můžeme jít velmi hluboko…

Číst dále...