14. výroční konference itSMF CZ

14. Výroční konference itSMF Czech Republic

Česká pobočka mezinárodního, nezávislého neziskového fóra věnujícího se všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií, připravuje na čtvrtek 23. ledna a pátek 24. ledna 2020 již 14. výroční konferenci, opět v osvědčených konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Na Strži 2097/63, Praha 4. Jako mediální partneři vás srdečně zveme.

Správa IT služeb (ITSM) prošla v posledním desetiletí transformací. Na jedné straně jsou nástroje a technologie stále sofistikovanější a procesy efektivnější. Současně byla IT oddělení vystavena tlaku na lepší sladění svých služeb s podnikatelskými činnostmi a demonstrovala, jak přispívají k úspěchu podniku. V některých případech musí společnosti utratit IT peníze původně určené pro investice do jiných technologií s cílem dosáhnout shody s předpisy, příklady jsou Sarbanes Oxley, COBIT a ISO 20000.

Svět, ve kterém žijeme, je zase o rok starší, doufejme, že i moudřejší. Totéž platí pro komunitu managementu IT služeb (ITSM) v tom smyslu, že se celý obor posunul v roce 2019 vpřed. Byly uveřejněny nové verze ITIL i COBIT. Jaké jsou zkušenosti s jejich uplatňováním?

Téma konference

Jak již je uvedeno v předchozím odstavci, IT Service Management (ITSM) se stále vyvíjí a tento vývoj vyvolává řadu otázek, na které bychom rádi přinesli odpovědi a umožnili účastníkům:

  • získat nejnovější znalosti o tématech, trendech a osvědčených postupech v oblasti správy služeb.
  • poslechnout si „co byste měli dělat“, „proč byste to měli dělat“, praktické rady „jak začít“ a „jak se zlepšovat“.
  • vybudovat si síť odborníků a informačních zdrojů, spolupracujte na nápadech a diskutujte o společných výzvách.
  • seznámit se s předními dodavateli ITSM nástrojů a dalšími doplňkovými nabídkami správy služeb.
  • získat více informací o směru, kterým se odvětví řídí (budoucnost ITIL, jak se vyrovnat se zvýšenými očekáváními podniků atd.).
  • objevit nové způsoby, jak povzbudit osobní a profesní rozvoj tím, že se dozvíte více o profesionálním systému řízení služeb (PSMF) a o přístupu k případovým studiím

Program je připraven ve spolupráci se sdružením CACIO, itSMF International a itSMF Slovakia.

Program připravované konference nabídne zajímavé přednášky z oblasti ITSM a IT bezpečnosti, které zaujmou profesionály z obou stran IT služeb, jak poskytovatele, tak i zákazníky.

Programové bloky konference

1. ITIL 4

ITIL 4 – co nového přináší ITIL4. První rok s ITILem 4 –zkušenosti, postřehy a náměty. ITIL 4 – co nového přináší ITIL4. První rok s ITILem 4 –zkušenosti, postřehy a náměty…ITIL 4 rozšiřuje předchozí verze tak, aby poskytl praktický a flexibilní základ pro podporu organizací na jejich cestě do nového světa digitální transformace. Poskytuje end-to-end IT / digitální operační model pro dodávku a provoz technologicky aktivovaných produktů a služeb a umožňuje IT týmům i nadále hrát klíčovou roli v širší podnikatelské strategii. To vyvolává řadu otázek, na něž se konference pokusí najít odpovědi, např.: Současný stav a budoucnost ITSM, jak se připravit na ITSM budoucnosti, v čem je ITIL 4 lepší než ITIL v3?

2. IT Service Management

Další trendy v oblasti (nejen IT) Service Managementu (SDI, Cobit, DevOps, IT4IT). Kam spěje řízení IT služeb? Jak lze promítnout zkušenosti s ITSM do Enterprise SM? Jaké jsou tendence a vlivy Automatizace, Digitální transformace, jak se mění nároky na lidi? Není Digitální transformace jen buzzword?.

3. Workshopy

Partneři konference připravují workshopy v souladu se zaměřením konference. Workshopy probíhají v jazyce facilitátora.?

4. Panelové diskuze

V rámci tematických bloků zařazujeme panelové diskuse s vybranými přednášejícími a dalšími hosty:

  • ITIL4 po roce
  • DevOps – překážky, úspěchy a omyly atd.

Program a prezentující

Svou účast potvrdili zajímaví řečníci, kteří se podílejí na rozvoji ITSM na mezinárodním poli IT. Mimo jiné je mezi nimi i Paul Wilkinson (ředitel a vlastník GamingWorks.nl), Vladimír Kufner (seniorní procesní architekt v oblasti podnikové architektury a procesní governance vespolečnosti T-Mobile), Radim Petráš (Head of IT Service Management ve společnosti StoraEnso).

WARM UP ACTIVITY – 22.1. 2020

Pro platinové a zlaté partnery připravujeme speciální akci v předvečer konference (středa 22. 1. 2020) tzv. „Warm Up“ aktivity. Jde o možnost se setkat s těmito řečníky (kulatý stůl, speciální odpolední “gaming workshop” pod vedením Paula Wilkinsona na téma ITSM). Warm Up bude zakončen společnou večeří s řečníky.

Registrace spuštěna: https://conference.itsmf.cz/rocnik/conference-2020/

WEB konference: https://conference.itsmf.cz/

Napsat komentář